ភាសា

សេវាពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ

សេវាពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាសេវាកម្មមួយរបស់ CBC ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ អាចពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ឥណទាន  ឬ លទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ឥណទាន ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈភ្នាក់ងារដៃគូររបស់ CBC ។

អត្ថប្រយោជន៍របស់សេវាពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ៖

  • ដើម្បីវិភាគអំពីលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ឥណទាន និង សមត្ថភាពក្នុងការទូទាត់មុនពេលដែលអ្នកធ្វើការស្នើសុំឥណទាន។
  • ដើម្បីបញ្ជាក់ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិង ព័ត៌មានកម្ចីរបស់អ្នកដែលកំពុងចែករំលែកនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ឥណទាន។
  • ដើម្បីអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅ CBC កែព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ឥណទានរបស់លោកអ្នក។

ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ?

  • សូមយកឯកសារច្បាប់ដើម និង មានសុពលភាពដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក។
  • ​អញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយនៃស្ថាប័នដៃគូររបស់ស៊ីប៊ីស៊ីខាងក្រោម៖

I. ធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី

*សាខារាជធានីភ្នំពេញ

ល.រ ការិយាល័យ អាស័យដ្ឋាន លេខទំនាក់ទំនង
1 ក្រុងភ្នំពេញ អគារលេខ២៩ និង ៣០សេដេ ផ្លូវលេខ២១៧ និង​២១៣ ក្រុមទី៦៣ ភូមិ៧ សង្កាត់វាលវង់

ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៩៩៧ ១៦៩ / ១៧៩ / ១៨៩

(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៤២                       (៨៥៥)-២៣ ៨៨១ ៤៦៥ / ២២៤  ​​

អ៊ីម៉ែលៈ pnp@acledabank.com.kh

2 ដូនពេញ អគារលេខ២៤៨ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ២២២ ៦២៦ / ២២២ ៤២៤

(៨៥៥)-២៣ ២២៤ ៥៤៥

(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៥៤

អ៊ីម៉ែលៈ dpn@acledabank.com.kh

3 ពោធិ៍ចិនតុង អគារលេខ៤៦ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី ក្រុមទី១
ភូមិប៉ប្រកខាងត្បូង សង្កាត់កាកាបទី១ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៨៩០ ៤៩០ / ៤៦៨
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៥២
អ៊ីម៉ែលៈ pct@acledabank.com.kh
4 ទី១ ឫស្សីកែវ អគារលេខ៤៨២ ក្រុមទី៦ ភូមិស្ពានខ្ពស់
សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ៦ ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៤៣០ ៦៧៣ / ៤២៧ ៦៦៨
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៧០                       អ៊ីម៉ែលៈ rsk1@acledabank.com.kh
5 ព្រែកព្នៅ ផ្ទះលេខ៤៩២ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិពោធិ៍មង្គល សង្កាត់ព្រែកព្នៅ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៦៤៨

អ៊ីម៉ែលៈ ppv@acledabank.com.kh

6 ជ្រោយចង្វារ ឡូត៍លេខ ១២, ១៤, ១៦, ១៨ និងផ្ទះលេខអា១០និងអា១១ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុមទី៨ ភូមិ៣ សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៤៣០ ៥២៧ / ៧៧៩

(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៧២

អ៊ីម៉ែលៈ ccv@acledabank.com.kh

7 ច្បារអំពៅ អគារលេខ៣៨ ផ្លូវជាតិលេខ១ ក្រុមទី៣ ភូមិដើមអំពិល សង្កាត់ច្បារអំពៅទី១ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៧២០ ៦៣៣ / ៩៩៧ ២៧៧
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣១៥
អ៊ីម៉ែលៈ cap@acledabank.com.kh
8 បឹងត្របែក អគារលេខ២៨, លេខ៣០ អឺ០អឺ១អឺ២, លេខ៣២ អឺ១អឺ២ និងលេខ៣៤ អឺ១អឺ២ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៩៩៣ ៧៨០
អ៊ីម៉ែលៈ btrckm@acledabank.com.kh
9 ផ្លូវម៉ៅសេទុង (ផ្សារដើមគរ) អគារលេខ២៤៤ មហាវិថីម៉ៅសេទុង (២៤៥) ភូមិ៣
សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៨៨៣ ០១៣ / ៨៨៣ ០១៤
(៨៥៥)-២៣ ៩៩៧ ៩១០ / ៩៩៧ ៩១១
អ៊ីម៉ែលៈ mtg@acledabank.com.kh
10 ចោមចៅ ផ្ទះលេខ១៤២,១៤៣ និង១៤៧ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ក្រុមទី៣ ភូមិព្រៃជីសាក់ សង្កាត់ចោមចៅទី៣ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៨៦៦ ១០៧ / ១៣២ / ១២៥
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៨៤៨
អ៊ីម៉ែលៈ chc@acledabank.com.kh
11 ទួលគោក អគារលេខ៩៩សេ៣, ៤ប្លុកខ, ៩៩សេ៥ និង១០១ អា១ អា២ អា៣ អា៤ ផ្លូវ២៨៩ ភូមិ១ សង្កាត់បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៩៩០ ៥៥០ / ៥៥១
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ២១៨
អ៊ីម៉ែលៈ tkk@acledabank.com.kh
12 ស្ទឹងមានជ័យ អគារលេខអា១-អា២-អា៣-អា៤-អា៥ និងហ្សេ១៩ មហាវិថីសម្តេចមុនីរ៉េត ភូមិទ្រា៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) -២៣-៩៩៥-៣២២ /៥៦២
(៨៥៥)-១៥-៧០០-៧៥៧
អ៊ីម៉ែលៈ smc@acledabank.com.kh
13 ផ្សារដើមថ្កូវ អគារលេខ៦០៦ ផ្លូវលេខ២៧១ ភូមិសន្សំកុសល៣
សង្កាត់បឹងទំពន់ទី១ ខណ្ឌមានជ័យ  រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) -២៣-៩៩៣ ៥៧៥ / ៥៨៥
(៨៥៥)-១៥-៦០០-៤៨៣
អ៊ីម៉ែលៈ pdt@acledabank.com.kh
14 វិមានចតុមុខ អគារលេខ១៤៥ មហាវិថីព្រះនរោត្តម
កែងវិថីសម្ដេចល្វីឯម ភូមិ៥ សង្កាត់បឹងកេងកង១
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣-៩៩៨ ៦៧៧ / ៩៩៨ ៣៧៧
អ៊ីម៉ែលៈ vcm@acledabank.com.kh
15 សុធារស (ផ្សារអ៊ីអន) អគារលេខ១៣២  មហាវិថីសម្តេចសុធារស  សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៩០១ ៥២៥
២៣ ៩០១ ៥៣៥
អ៊ីម៉ែលៈ str@acledabank.com.kh
16 ពោធិ៍សែនជ័យ (តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ) អគារលេខ១៩, ២១, ២៣ និង២៥ ផ្លូវធំលេខ១
ភូមិត្រពាំងគល់ សង្កាត់កន្ទោក ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ
រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៧២៩ ៦១០
១៥ ៤០០ ២១៩
អ៊ីម៉ែលៈ psy@acledabank.com.kh
17 ផ្សារតូច ឡូត៍លេខ ១៥៨០ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ក្រុមទី១ ភូមិសាមគ្គី
សង្កាត់ឫស្សីកែវ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៩៩ ០០ ២៧
អ៊ីម៉ែលៈ pht@acledabank.com.kh
18 ចំការដូង ភូមិសំបួរ សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទ (៨៥៥)-២៣ ៩៨៥ ២៣០
១៥ ៥០០ ៤៨៧
អ៊ីម៉ែលៈ cdg@acledabank.com.kh
19 សែនសុខ (ផ្សារអ៊ីអន) ភូមិបាយ៉ាប សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ
រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ  (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៣៥៥
អ៊ីម៉ែលៈ  ssk@acledabank.com.kh

*សាខាខេត្ត

ល.រ

ការិយាល័យ

អាស័យដ្ឋាន លេខទំនាក់ទំនង
1 បន្ទាយមានជ័យ ក្រុមទី៣ ភូមិគោរដ្ឋាន សង្កាត់អូរអំបិល ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៥៤ ៩៥៨ ៨២១ / ៩៥៨ ៦៣៤

/ ៩៥៨ ៥៤១(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២១៨

អ៊ីម៉ែលៈ bmc@acledabank.com.kh

2 បាត់ដំបង ផ្លូវលេខ៣ ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) -៥៣-៩៥៣ ១៧១ / ១៧២ / ១៧៤

/១៧៥

(៨៥៥)-១៥-៩០០-២២៩

អ៊ីម៉ែលៈ btb@acledabank.com.kh

3 ពោធិ៍សាត់ ផ្លូវជាតិលេខ០៥ ក្រុមទី០៤ ភូមិស្ថានីយ៍ សង្កាត់ស្វាយអាត់ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៥២-៩៥១ ៤៣៤

(៨៥៥)-១៥-៩០០ ៣៥០

អ៊ីម៉ែលៈ pur@acledabank.com.kh

4 ព្រះសីហនុ ផ្ទះលេខ១៣៥ ផ្លូវឯករាជ្យ ភូមិ១ សង្កាត់លេខ២

ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៣៤ ៩៣៣ ៧២៣

(៨៥៥)-៣៤ ៩៣៤ ១៣៥

(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៨២

អ៊ីម៉ែលៈ snv@acledabank.com.kh

5 កំពត-កែប ផ្លូវឯករាជ្យ ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៣៣ ៩៣២ ៨៨០

(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៧៥

អ៊ីម៉ែលៈ kpt@acledabank.com.kh

6 កំពង់ចាម អគារលេខ១៨ ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិទី៦ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

អគារលេខ១៨ ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិទី៦ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

7 កំពង់ធំ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុមទី១ ភូមិបល្ល័ង្កលិច សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុមទី១ ភូមិបល្ល័ង្កលិច សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

8 កំពង់ឆ្នាំង ភូមិត្រពាំងបី សង្កាត់ផ្សារឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៦ ៩៨៨ ៧៤៨

(៨៥៥)-២៦ ៩៨៨ ៨០៩ / ៦៩២

(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៥៦

អ៊ីម៉ែលៈ kcg@acledabank.com.kh

9 ស្វាយរៀង ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិកៀនសាំង សង្កាត់ស្វាយរៀង

ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៤៤ ៩៤៥ ៥៤៥ / ៩៤៥ ៥៩៦

(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៤២៣

អ៊ីម៉ែលៈ svg@acledabank.com.khkh

10 ព្រៃវែង ភូមិ៧ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែងប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៤៣ ៩៤៤ ៥៥៥                  (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៥៦ / ៨០០ ៦០១

អ៊ីម៉ែលៈ pvg@acledabank.com.kh

11 ក្រចេះ ផ្លូវព្រះសីហនុ ក្រុម៩ ភូមិផ្សារវែង សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៧២ ៩៧១ ៧០៧ / ៧០៩

(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៩១

អ៊ីម៉ែលៈ kte@acledabank.com.kh

12 កោះកុង ផ្លូវជាតិលេខ៤៨ ភូមិទី១ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៣៥ ៩៣៦ ៦៩៣ / ៦៣៨

(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៧០

អ៊ីម៉ែលៈ kkg@acledabank.com.kh

13 ស្ទឹងត្រែង ភូមិត្រពាំងព្រីង សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៧៤ ៩៧៣ ៩៩៩/ ៩៩៨ / ៩៩៧

(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៤១៧

អ៊ីម៉ែលៈ stg@acledabank.com.kh

14 ប៉ៃលិន ផ្លូវលេខ៥៧ ភូមិវត្ត សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន

ខេត្តប៉ៃលិន

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP.

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៥៥ ៩៥៦ ០១៤

(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៣៤

អ៊ីម៉ែលៈ pln@acledabank.com.kh

15 ព្រះវិហារ ផ្លូវកោះកែរ ភូមិឡឥដ្ឋ សង្កាត់កំពង់ប្រណាក

ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP.

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ២៨៩ ៨៥១

(៨៥៥)-១២ ៩៦៦ ០៤៤

(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៦៤

អ៊ីម៉ែលៈ pvh@acledabank.com.kh

16 ត្បូងឃ្មុំ អគារលេខ២១៣ ក្រុមទី១៤ ភូមិជើងឡង សង្កាត់សួង

ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៤២ ៣៤០ ២៣៦

(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៤២៧

អ៊ីម៉ែលៈ sog@acledabank.com.kh

17 រតនគិរី ភូមិអូរកន្សែង សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង

ខេត្តរតនគិរី

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៧៥ ៩៧៤ ២២០ / ៩៧៤ ៣៣៣

អ៊ីម៉ែលៈ rki@acledabank.com.kh

18 ឧត្ដរមានជ័យ ភូមិសំរោង សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ២០០ ៤៦៨

(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣២៩

អ៊ីម៉ែលៈ omc@acledabank.com.kh

 

19

 

មណ្ឌលគិរី

ភូមិកណ្ដាល សង្កាត់ស្ពានមានជ័យ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩

គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh

SWIFT Code: ACLBKHPP

ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៧៣ ៣៩៩ ០០១

(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣១៧

អ៊ីម៉ែលៈ mki@acledabank.com.kh

 

II. គ្រឹស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលសុី

ល.រ
ការិយាល័យ

 

 

អាស័យដ្ឋាន

 

 

 

លេខទំនាក់ទំនង

 

1

 

បន្ទាយមានជ័យ

 

ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិគោរដ្ឋាន សង្កាត់អូរអំបិល ក្រុងសិរីសោភ័ណ​ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

 

086 222 020

 

2

 

បាទី

 

ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិចក ឃុំត្រពាំងសាប ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ

 

086 222 190

 

3

 

បាត់ដំបង

 

ផ្លូវជាតិលេខ០៥ ភូមិរំចេក៥ សង្កាត់រតនះ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

 

086 222 464

 

4

 

កំពង់ឆ្នាំង

 

ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិឡទឹកត្រី សង្កាត់ខ្សាម ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

 

026 989 043

 

5

 

កំពង់ស្ពឺ

 

ក្បាលដីលេខ៥៦៧ ភូមិក្រាំងពលទេព សង្កាត់រកាធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

 

086 222 764

 

6

 

កំពង់ថ្ម

 

ផ្ទះលេខ២២ ផ្លូវលេខ៦អា ភូមិព្រៃតាត្រាវ ឃុំបល្ល័ង្គ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

 

086 222 774

 

7

 

កំពង់ធំ

 

ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិ​កំពង់ធំ សង្កាត់កំពង់រទេះ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ

 

023 6301 508

 

8

 

កំពង់ត្របែក

 

ភូមិចំបក់ ឃុំប្រាសាទ ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង

 

072 971 781

 

9

 

កំពត

 

ភូមិស្វាយធំ សង្កាត់ក្រាំងអំពិល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត​

 

025 987 259

 

10

 

កៀនស្វាយ​​

 

ផ្ទះលេខ១ ភូមិទួលត្នោត ឃុំគគីរ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល

 

086 333 167

 

11

 

កោះកុង

 

ផ្ទះលេខ​​​៤២០​ ភូមិទី៣ សង្កាត់​ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរះភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង

 

043 666 8585

 

12

 

គងពិសី

 

ផ្លូវជាតិលេខ០៣ ភូមិក្របីត្រាំ ឃុំជង្រុក ស្រុក​គងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

 

062 962 410

 

13

 

ក្រចេះ

 

ផ្លូវសង្គមរាស្រ្តនិយម ភូមិវត្ត សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្ក្រចេះ

 

086 333 486

 

14

 

ព្រះសីហនុ

 

ផ្លូវលេខ៧០៥ សង្កាត់៣ ខណ្ឌមិត្តភាព ខេត្តព្រះសីហនុ

 

073 6333 266

 

15

 

មេមត់

 

ភូមិត្បូងវត្ត ឃុំមេមត់ ស្រុកមេមត់ ខេត្តកំពង់ចាម

 

098 222 440

 

16

 

មណ្ឌលគិរី

 

ភូមិកណ្តាល​ សង្កាត់ស្ពានមានជ័យ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគីរី

 

024 630 7172

 

17

 

មុខកំពូល

 

ផ្លូវលេខ៦អា ផ្ទះលេខ០៤៣ ក្រុមទី៣ ភូមិក្រោម ឃុំព្រែកអញ្ចាញ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល

 

098 333 615

 

18

 

ឧត្តរមានជ័យ

 

ផ្លូវលេខ៦៨ ភូមិដូនកែន សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

 

086 222 445

 

19

 

ប៉ៃលិន

 

ភូមិអូរតាពុកលើ សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

 

064 6333 446

 

20

 

សាខាព្រះវិហារ

 

ភូមិអណ្ដូងពោធិ សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ

 

043 944 612

 

21

 

ព្រៃវែង

 

ភូមិលេខ៤ សង្កាត់កំពង់លា​វ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង

 

052 951 758

 

22

 

ពួក

 

ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិគោកស្រុក ឃុំពួក ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប

 

098 222 541

 

23

 

ពោធិ៍សាត់

 

ផ្លូវលេខ០៥ ភូមិរ៉ា សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

 

075 974 186

 

24

 

រតនគិរី

 

ភូមិ៣ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបាលុង ខេត្តរតនគិរី

 

098 222 357

 

25

 

ស្គន់

 

ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិតាសែន ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម

 

086 222 674

 

26

 

ស្ទឹងត្រែង

 

ផ្លូវលេខ០៧ ភូមិរាជានុកូល សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង

 

042 6666 139

 

27

 

សួង

 

ភូមិសួងកើត សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

 

074 973 567

 

28

 

ស្វាយរៀង

 

ភូមិរូបគោ សង្កាត់ចេក ស្រុកស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង

 

044 945 904

 

29

 

តាកែវ

 

ផ្លូវលេខ២ ភូមិផ្សារតាកោរ សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ

 

098 222 746

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង 023 999 006។

របាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

របាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

របាយការណ៍ឥណទាន គឺជា​របាយការណ៍ ដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិ នៃការសងត្រលប់ នៃកម្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ។​