ភាសា

សេវាពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ

សេវាពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាសេវាកម្មមួយរបស់ CBC ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ អាចពិនិត្យមើលរបាយការណ៍ឥណទាន  ឬ លទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ឥណទាន ដោយខ្លួនឯងតាមរយៈភ្នាក់ងារដៃគូររបស់ CBC ។

អត្ថប្រយោជន៍របស់សេវាពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ៖

  • ដើម្បីវិភាគអំពីលទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ឥណទាន និង សមត្ថភាពក្នុងការទូទាត់មុនពេលដែលអ្នកធ្វើការស្នើសុំឥណទាន។
  • ដើម្បីបញ្ជាក់ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិង ព័ត៌មានកម្ចីរបស់អ្នកដែលកំពុងចែករំលែកនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ឥណទាន។
  • ដើម្បីអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅ CBC កែព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ឥណទានរបស់លោកអ្នក។

ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុ?

  • សូមយកឯកសារច្បាប់ដើម និង មានសុពលភាពដូចជា អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក។
  • ​អញ្ជើញទៅកាន់សាខាណាមួយនៃស្ថាប័នដៃគូររបស់ស៊ីប៊ីស៊ីខាងក្រោម៖
ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី
ល.រ ឈ្មោះការិយាល័យ ប្រភេទការិយាល័យ អាស័យដ្ឋាន ទូរស័ព្ទ / ទូរសារ / អ៊ីម៉ែល
ការិយាល័យកណ្ដាល     ការិយាល័យកណ្ដាល
(នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ)
អគារលេខ ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ៩៩៩ / ៩៩៨ ៧៧៧
ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អ៊ីម៉ែលៈ acledabank@acledabank.com.kh
ផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជនៈ
ទូរស័ព្ទៈ   (៨៥៥) ២៣ ៩៩៤ ៤៤៤
(៨៥៥) ១៥ ៩៩៩ ២៣៣
អ៊ីម៉ែលៈ inquiry@acledabank.com.kh
នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការៈ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៨ ៣៤០
ទូរសារៈ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៨ ៣១៦
អ៊ីម៉ែលៈ operation@acledabank.com.kh
សៀមរាប ការិយាល័យសាខាខេត្ត ផ្ទះលេខ ១, ២, ៣ និង៤ ផ្លូវស៊ីវត្ថា ភូមិមណ្ឌល២
សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) -៦៣-៩៦៣ ២៥១ / ៦៣ ៩៦៣ ៦៦០
(៨៥៥)-១៥-៩០០-៣៩៦
អ៊ីម៉ែលៈ srp@acledabank.com.kh
ស្រុកបន្ទាយស្រី-
ឃុំខ្នារសណ្ដាយ
ការិយាល័យសាខាស្រុក ក្រុមទី៥ ភូមិបន្ទាយស្រី ឃុំខ្នារសណ្តាយ ស្រុកបន្ទាយ ស្រី ខេត្តសៀមរាប ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៩០០ ១៦៤
អ៊ីម៉ែលៈ srp@acledabank.com.kh
ស្រុកបន្ទាយស្រី-ឃុំព្រះដាក់ ការិយាល័យសាខាស្រុក ក្រុមទី១០  ភូមិព្រះដាក់ ឃុំព្រះដាក់ ស្រុកបន្ទាយស្រី
ខេត្តសៀមរាប
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៦០០ ២៤៦
អ៊ីម៉ែលៈ srp@acledabank.com.kh
បន្ទាយមានជ័យ ការិយាល័យសាខាខេត្ត ក្រុមទី៣ ភូមិគោរដ្ឋាន សង្កាត់អូរអំបិល
ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៥៤ ៩៥៨ ៨២១ / ៩៥៨ ៦៣៤
/ ៩៥៨ ៥៤១(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២១៨
អ៊ីម៉ែលៈ bmc@acledabank.com.kh
ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ-ឃុំជប់វារី ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិជប់ ឃុំជប់វារី  ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៥៤-៧១០ ៤១៣
(៨៥៥)-១៥-៩០០ ៥៨៤ / ២០៣
អ៊ីម៉ែលៈ pnpr_acleda@online.com.kh
ស្រុកភ្នំស្រុក-ឃុំស្រះជីក ការិយាល័យសាខាស្រុក ក្រុមទី០៤ ភូមិស្រះជីក ឃុំស្រះជីក ស្រុកភ្នំស្រុក
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៨០០ ៩៦៧
ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ-ឃុំទឹកជោរ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិទឹកជោរ ឃុំទឹកជោរ ស្រុកព្រះនេត្រព្រះ
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៦០០ ២៤៥
ស្រុកថ្មពួក-ឃុំថ្មពួក ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិកសិណ ឃុំថ្មពួក ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៩០០ ៥៨៣ / ២០៤
អ៊ីម៉ែលៈ thmapuok@acledabank.com.kh
១០ ស្រុកស្វាយចេក-ឃុំរលួស ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិស្ទឹង ឃុំរលួស ស្រុកស្វាយចេក
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៨០០ ៩៦៩
១១ ស្រុកថ្មពួក-ឃុំគោករមៀត ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវលេខ៥៨ ភូមិត្រពាំងសំរោង ឃុំគោករមៀត
ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ១៥ ៨០០ ៥៥៦ / ១៥ ៨០០ ០៥២
អ៊ីម៉ែលៈ thp@acledabank.com.kh
១២ ស្រុកមង្គលបូរី-ឃុំឫស្សីក្រោក ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិចំការតាដោក ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៩០០-២០១
អ៊ីម៉ែលៈ mbr@acledabank.com.kh
១៣ ស្រុកមង្គលបូរី-ឃុំភ្នំតូច ការិយាល័យសាខាស្រុក អគារលេខ៤១៩ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ក្រុមទី២១ ភូមិភ្នំតូចត្បូង ឃុំភ្នំតូច ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៨០០ ៩៦៨
១៤ បាត់ដំបង ការិយាល័យសាខាខេត្ត ផ្លូវលេខ៣ ភូមិកម្មករ សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) -៥៣-៩៥៣ ១៧១ / ១៧២ / ១៧៤
/១៧៥
(៨៥៥)-១៥-៩០០-២២៩
អ៊ីម៉ែលៈ btb@acledabank.com.kh
១៥ ស្រុកបាណន់-ឃុំភ្នំសំពៅ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវលេខ៥៧ ក្រុមទី១៥ ភូមិភ្នំសំពៅលិច ឃុំភ្នំសំពៅ ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៩០០ ៦៤៤
អ៊ីម៉ែលៈ banan@acledabank.com.kh
១៦ សាខាទី២ ក្រុងបាត់ដំបង ការិយាល័យសាខាក្រុង ផ្លូវជាតិលេខ០៥ ភូមិព្រែកមហាទេព សង្កាត់ស្វាយប៉ោ
ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
ទូរស័ព្ទៈ       (៨៥៥) ១៥ ៥០០៩៨៤
អ៊ីម៉ែលៈ       btb.kb2@acledabank.com.kh
១៧ ស្រុកបាណន់-ឃុំកន្ទឺ២ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ៧៧ ក្រុមទី០៣ ភូមិបាណន់ ឃុំកន្ទឺ២
ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៨០០ ៥៦៥
អ៊ីម៉ែលៈ banan.kt2@acledabank.com.kh
១៨ ស្រុករតនមណ្ឌល-ឃុំស្តៅ ការិយាល័យសាខាស្រុក ក្រុមទី០១ ភូមិស្តៅ ឃុំស្តៅ ស្រុករតនមណ្ឌល
ខេត្តបាត់ដំបង
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៨០០ ៩២៦
អ៊ីម៉ែលៈ rattanakmondul@acledabank.com.kh
១៩ ស្រុកសំឡូត-ឃុំតាសាញ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ៣០ ក្រុមទី០៣ ភូមិអូរទន្ទឹម ឃុំតាសាញ
ស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២-៦៤៣ ២៨៧
(៨៥៥)-១២-៩៤៦ ៣៩៦
អ៊ីម៉ែលៈ samlot_btb@acledabank.com.kh
២០ ស្រុកមោងឫស្សី-ឃុំគារ ការិយាល័យសាខាស្រុក ក្រុមទី១៨ ភូមិពោធិ៍១ ឃុំគារ ស្រុកមោងឫស្សី
ខេត្តបាត់ដំបង
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២-៨១៥ ៧៣៤
(៨៥៥)-១៥-៩០០ ៦៦២ /៦០០ ៣៧៣
អ៊ីម៉ែលៈ mrs_btb@acledabank.com.kh
២១ ស្រុកគាស់ក្រឡ-ឃុំគាស់ក្រឡ ការិយាល័យសាខាស្រុក ក្រុមទី០៨ ភូមិព្រៃពពេល ឃុំគាស់ក្រឡ ស្រុកគាស់ក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៨០០ ៩២៨
២២ ស្រុករុក្ខគិរី-ឃុំស្តុកប្រវឹក ការិយាល័យសាខាស្រុក ក្រុមទី១០ ភូមិស្តុកប្រវឹក ឃុំស្តុកប្រវឹក ស្រុករុក្ខគិរី
ខេត្តបាតដំបង
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៩០០-៦៦២
២៣ ពោធិ៍សាត់ ការិយាល័យសាខាខេត្ត ផ្លូវជាតិលេខ០៥ ក្រុមទី០៤ ភូមិស្ថានីយ៍ សង្កាត់ស្វាយអាត់ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៥២-៩៥១ ៤៣៤
(៨៥៥)-១៥-៩០០ ៣៥០
អ៊ីម៉ែលៈ pur@acledabank.com.kh
២៤ ស្រុកក្រគរ-ឃុំអន្លង់ត្នោត ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិទួលម្កាក់ ឃុំអន្លង់ត្នោត ស្រុកក្រគរ             ខេត្តពោធិ៍សាត់ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)- ១៥-៦០០-៣៤៦
(៨៥៥)-១៥-៨០០-៦១២
(៨៥៥)-៥២-៦៣៦ ៣៩៣៤
២៥ ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ-ឃុំលាច ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវលេខ១៥៥ ភូមិលាច ឃុំលាច ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ
ខេត្តពោធិ៍សាត់
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៧០០ ៦០៣
អ៊ីម៉ែលៈ kravanh.do@yahoo.com
២៦ ស្រុកក្រគរ-ឃុំឈើតុំ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ២៣២ ក្រុមទី១៦ ភូមិកប៉ាស់ ឃុំឈើតុំ
ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៥២-៦៩០ ០៧០៤
២៧ ស្រុកកណ្ដៀង-ឃុំកណ្ដៀង ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ៣០ ភូមិស្ថានីយ៍ ឃុំកណ្ដៀង ស្រុកកណ្ដៀង
ខេត្តពោធិ៍សាត់
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៧០០ ៦០២
២៨ ស្រុកក្រគរ-ឃុំត្នោតជុំ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៥ ក្រុមទី៣ ភូមិក្របីស ឃុំត្នោតជុំ ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៦០០ ៣៤៧
២៩ កំពង់ស្ពឺ ការិយាល័យសាខាខេត្ត ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិសំណង់ សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៥-៩៨៧ ១០៨ / ១៦២
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៨៣
អ៊ីម៉ែលៈ ksp@acledabank.com.kh
៣០ ស្រុកសំរោងទង-ឃុំត្រពាំងគង ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ២៥២ ក្រុមទី៦ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិព្រៃផ្តៅឃុំត្រពាំងគង ស្រុកសំរោងទង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៣១
អ៊ីម៉ែលៈ tpk.servicepost@gmail.com
៣១ ស្រុកឧដុង្គ-ឃុំក្រាំងចេក ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវលេខ១៤៤០ ភូមិក្រាំងជង្រុក ឃុំក្រាំងចេក
ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៣២
អ៊ីម៉ែលៈ kck.servicepost@gmail.com
៣២ ក្រុងច្បារមន ការិយាល័យសាខាក្រុង ផ្ទះលេខ៤០ ក្រុមទី១ ផ្លូវលេខ១២៥ ភូមិស្វាយក្រវ៉ាន់ សង្កាត់ស្វាយក្រវ៉ាន់ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៣៣
៣៣ ព្រះសីហនុ ការិយាល័យសាខាខេត្ត ផ្ទះលេខ១៣៥ ផ្លូវឯករាជ្យ ភូមិ១ សង្កាត់លេខ២
ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៣៤ ៩៣៣ ៧២៣
(៨៥៥)-៣៤ ៩៣៤ ១៣៥
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៨២
អ៊ីម៉ែលៈ snv@acledabank.com.kh
៣៤ ស្រុកស្ទឹងហាវ-ឃុំទំនប់រលក ការិយាល័យសាខាស្រុក ក្រុមទី១១ ភូមិ៣ ឃុំទំនប់រលក ស្រុកស្ទឹងហាវ
ខេត្តព្រះសីហនុ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៣៤ ៣៩៣ ២៩៣
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៧០៣
អ៊ីម៉ែលៈ steunghav_acleda@yahoo.com
៣៥ ស្រុកព្រៃនប់-ឃុំវាលរេញ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៤ ក្រុមទី១០ ភូមិបឹងវែង ឃុំវាលរេញ
ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៣៤ ៣៩៣ ២៩៤
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៧០២
អ៊ីម៉ែលៈ preynob_acleda@yahoo.com
៣៦ ស្រុកស្រែអំបិល-ឃុំស្រែអំបិល ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិត្រពាំង ឃុំស្រែអំបិល ស្រុកស្រែអំបិល         ខេត្តកោះកុង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៣៥ ៩៤០ ៧២៧
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៧០៤
អ៊ីម៉ែលៈ sreambel_acleda@yahoo.com
៣៧ ស្រុកបុទុមសាគរ-ឃុំថ្មស ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិថ្មស ឃុំថ្មស ស្រុកបុទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៩៧៣
អ៊ីម៉ែលៈ thmarsar_acledabank@yahoo.com
៣៨ ស្រុកព្រៃនប់-ឃុំអូរឧកញ៉ាហេង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិបត់គគីរ ឃុំអូរឧកញ៉ាហេង ស្រុកព្រៃនប់
ខេត្តព្រះសីហនុ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ២១៦
អ៊ីម៉ែលៈ ouknhaheng_acleda@yahoo.com
៣៩ កំពត-កែប ការិយាល័យសាខាខេត្ត ផ្លូវឯករាជ្យ ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៣៣ ៩៣២ ៨៨០
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៧៥
អ៊ីម៉ែលៈ kpt@acledabank.com.kh
៤០ ក្រុងកែប-សង្កាត់ព្រៃធំ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិដំណាក់ចង្អើរ សង្កាត់ព្រៃធំ ក្រុងកែប ខេត្តកែប ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៤៨
៤១ ស្រុកទឹកឈូ-ឃុំព្រែកត្នោត ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៣ ភូមិត្រពាំងរពៅ ឃុំព្រែកត្នោត
ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៤៩
៤២ ស្រុកកំពង់ត្រាច-ឃុំកំពង់ត្រាចខាងកើត ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវលេខ៣៣ ភូមិកំពង់ត្រាចទី១ ឃុំកំពង់ត្រាចខាងកើត ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៧៦៧
អ៊ីម៉ែលៈ ktr.kpt@acledabank.com.kh
៤៣ ស្រុកបន្ទាយមាស-ឃុំទូកមាសខាងលិច ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវលេខ៣១ ភូមិព្រៃក្រឡាខាងលិច ឃុំទូកមាសខាងលិច ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៥០
អ៊ីម៉ែលៈ tml.ktr@acledabank.com.kh
៤៤ ស្រុកដងទង់-ឃុំដងទង់ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិធំថ្មី ឃុំដងទង់ ស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៥១
៤៥ តាកែវ ការិយាល័យសាខាខេត្ត ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិឡូរី សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ
ខេត្តតាកែវ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៣២ ៩៣១ ២៤៦ / ៩៣១ / ៦៧៨
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៤៣៥
អ៊ីម៉ែលៈ tko@acledabank.com.kh
៤៦ ស្រុកទ្រាំង-ឃុំព្រៃស្លឹក ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិព្រៃសណ្ដែក ឃុំព្រៃស្លឹក ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៦០០ ១៧៥
៤៧ ក្រុងភ្នំពេញ ការិយាល័យសាខារាជធានី អគារលេខ២៩ និង ៣០សេដេ ផ្លូវលេខ២១៧ និង​២១៣ ក្រុមទី៦៣ ភូមិ៧ សង្កាត់វាលវង់
ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៩៩៧ ១៦៩ / ១៧៩ / ១៨៩
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៤២                       (៨៥៥)-២៣ ៨៨១ ៤៦៥ / ២២៤  ​​
អ៊ីម៉ែលៈ pnp@acledabank.com.kh
៤៨ កំពង់ចាម ការិយាល័យសាខាខេត្ត អគារលេខ១៨ ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិទី៦ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៤២ ៩៤១ ៧០៣ / ៩៤១ ៧០៨
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៦៤
អ៊ីម៉ែលៈ kcm@acledabank.com.kh
៤៩ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ-ឃុំពាមជីលាំង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិព្រែកពាម ឃុំពាមជីលាំង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៨៣៧
៥០ កំពង់ធំ ការិយាល័យសាខាខេត្ត ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុមទី១ ភូមិបល្ល័ង្កលិច សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៦២ ៩៦១ ២៤៣ / ៩៦២ ២៤៧
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៩៥
អ៊ីម៉ែលៈ ktm@acledabank.com.kh
៥១ ស្រុកសណ្តាន់-ឃុំសណ្ដាន់ ការិយាល័យសាខាស្រុក ក្រុមទី៨ ភូមិកំពង់ត្របែក ឃុំសណ្ដាន់ ស្រុកសណ្ដាន់ ខេត្តកំពង់ធំ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ៩៣៧ ៣៥៦
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៨៣២
អ៊ីម៉ែលៈ sandan.alco@acledabank.com.kh
៥២ ស្រុកប្រាសាទសំបូរ-ឃុំសំបូរ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរ ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ខេត្តកំពង់ធំ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៥៣០ ៥៥០
អ៊ីម៉ែលៈ prasat.sambour@gmail.com
៥៣ ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ-ឃុំសាលាវិស័យ ការិយាល័យសាខាស្រុក ក្រុមទី១ ភូមិសាលាវិស័យ ឃុំសាលាវិស័យ
ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ ខេត្តកំពង់ធំ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៥៧០ ៥៥០
៥៤ ស្រុកសណ្តាន់-ឃុំទំរីង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិខោស ឃុំទំរីង ស្រុកសណ្ដាន់ ខេត្តកំពង់ធំ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៦០០ ៣២៩
អ៊ីម៉ែលៈ tumring.sp@gmail.com
៥៥ ស្រុកស្ទោង-ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិលាបទង ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ៨៤២ ៧៩៥
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៨២១
អ៊ីម៉ែលៈ stoung@acledabank.com.kh
៥៦ ស្រុកកំពង់ស្វាយ-ឃុំសាន់គ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុមទី៣ ភូមិសាន់គ “ក” ឃុំសាន់គ
ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៦០០ ២៧៣
អ៊ីម៉ែលៈ sankor.post@gmail.com
៥៧ ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ-ឃុំក្រយា ការិយាល័យសាខាស្រុក ក្រុម៤ ភូមិក្រយាជើង ឃុំក្រយា ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្គ
ខេត្តកំពង់ធំ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៨២១
៥៨ កំពង់ឆ្នាំង ការិយាល័យសាខាខេត្ត ភូមិត្រពាំងបី សង្កាត់ផ្សារឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៦ ៩៨៨ ៧៤៨
(៨៥៥)-២៦ ៩៨៨ ៨០៩ / ៦៩២
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៥៦
អ៊ីម៉ែលៈ kcg@acledabank.com.kh
៥៩ ស្រុកបរិបូណ៌-ឃុំពន្លៃ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិជើងខ្នារ ឃុំពន្លៃ ស្រុកបរិបូណ៌
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៧៣៤ / ៧០០ ៣៣៦
អ៊ីម៉ែលៈ brb_mail@yahoo.com
៦០ ស្រុកទឹកផុស-ឃុំអភិវឌ្ឍន៍ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិស្រែតាជៃ ឃុំអភិវឌ្ឍន៍ ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៣៩ / ៧០០ ៨១៧
អ៊ីម៉ែលៈ tpo.kcg@acledabank.com.kh
៦១ ស្រុករលាប្អៀរ-ឃុំអណ្ដូងស្នាយ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិអណ្តូងស្នាយ ឃុំអណ្តូងស្នាយ
ស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៣៨ / ៩០០ ៧១១
អ៊ីម៉ែលៈ rlb_statement@yahoo.com
៦២ ស្រុកកំពង់លែង-ឃុំកំពង់ហៅ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិកែងតាសុខ ឃុំកំពង់ហៅ ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៤១ / ៧០០ ៨០១
អ៊ីម៉ែលៈ klg.kcg@acledabank.com.kh
៦៣ ស្រុកកំពង់ត្រឡាច-ឃុំពានី ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិកាអត ឃុំពានី ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៧៣២ / ៧០០ ៤៨២
អ៊ីម៉ែលៈ ktl.kcg@acledabank.com.kh
៦៤ ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ-ឃុំស្វាយជុក ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ អឺ០២៥ ក្រុមទី១ ភូមិក្រាំងស្រម៉ ឃុំស្វាយជុក ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៤០ / ៦០០ ២៦៦
អ៊ីម៉ែលៈ sckacleda@yahoo.com
៦៥ ស្វាយរៀង ការិយាល័យសាខាខេត្ត ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិកៀនសាំង សង្កាត់ស្វាយរៀង
ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៤៤ ៩៤៥ ៥៤៥ / ៩៤៥ ៥៩៦
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៤២៣
អ៊ីម៉ែលៈ svg@acledabank.com.kh
៦៦ ស្រុករមាសហែក-ឃុំកំពង់ត្រាច ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិកំពង់ត្រាច ឃុំកំពង់ត្រាច ស្រុករមាសហែក
ខេត្តស្វាយរៀង
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៤៤៥
អ៊ីម៉ែលៈ rmh@gmail.com.kh
៦៧ ស្រុកស្វាយជ្រំ-ឃុំក្រោលគោ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិព្រៃញ៉យ ឃុំក្រោលគោ ស្រុកស្វាយជ្រំ
ខេត្តស្វាយរៀង
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៤៤ ៩៤៥ ៥៤៥
អ៊ីម៉ែលៈ kku.svg@acledabank.com.kh
៦៨ ស្រុកកំពង់រោទ៍-ឃុំញរ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិស្វាយអាណាត ឃុំញរ ស្រុកកំពង់រោទ៍
ខេត្តស្វាយរៀង
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៤៤៨
អ៊ីម៉ែលៈ gnor.svg@acledabank.com.kh
៦៩ ស្រុកស្វាយជ្រំ-ឃុំដូនស ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិដូនស ឃុំដូនស ស្រុកស្វាយជ្រំ ខេត្តស្វាយរៀង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៤៤៦
៧០ ស្រុករំដួល-ឃុំកំពង់ចក ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិចក ឃុំកំពង់ចក ស្រុករំដួល ខេត្តស្វាយរៀង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៤៤៩
អ៊ីម៉ែលៈ romdoul.svg@acledabank.com.kh
៧១ ស្រុកស្វាយទាប-ឃុំកណ្តៀងរាយ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិប្រសូតិទី២ ឃុំកណ្តៀងរាយ ស្រុកស្វាយទាប ខេត្តស្វាយរៀង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤៤ ៩៤៥ ៥៤៥
(៨៥៥) ១៥ ៩០០ ៤២៣
៧២ ព្រៃវែង ការិយាល័យសាខាខេត្ត ភូមិ៧ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែងប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៤៣ ៩៤៤ ៥៥៥                  (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៥៦ / ៨០០ ៦០១
អ៊ីម៉ែលៈ pvg@acledabank.com.kh
៧៣ ស្រុកកំចាយមារ-ឃុំក្រញូង ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៨ ភូមិជោរទី១ ឃុំក្រញូង
ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៦០៤ / ៧០០ ៥៣៩
អ៊ីម៉ែលៈ kmr.pvg@acledabank.com.kh
៧៤ ស្រុកកញ្ជ្រៀច-ឃុំកញ្ជ្រៀច ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិប្រស្រែមុខ ឃុំកញ្ជ្រៀច ស្រុកកញ្ជ្រៀច
ខេត្តព្រៃវែង
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៧៥
អ៊ីម៉ែលៈ kch.pvg@acledabank.com.kh
៧៥ ស្រុកស្វាយអន្ទរ-ឃុំស្វាយអន្ទរ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៨អា ភូមិស្វាយអន្ទរទី១ ឃុំស្វាយអន្ទរ
ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៧៣
(៨៥៥)-១៥ ៦០០ ២៥៩
(៨៥៥)-១៥-៦០០ ៨៥៥
អ៊ីម៉ែលៈ sat.pvg@acledabank.com.kh
៧៦ ស្រុកពារាំង-ឃុំរកា ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ៧៦ ក្រុមទី០៨ ផ្លូវជាតិលេខ៨ ភូមិស្នាយពល ឃុំរកា ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៦០២
អ៊ីម៉ែលៈ prg@acledabank.com.kh
៧៧ ស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល-ឃុំព្រែកចង្ក្រាន ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ៦២ ក្រុមទី០៧ ភូមិព្រែកសណ្ដែក ឃុំព្រែកចង្ក្រាន ស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល ខេត្តព្រៃវែង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៧២
អ៊ីម៉ែលៈ psd.pvg@acledabank.com.kh
៧៨ ស្រុកពារាំង-ឃុំកំពង់ពពិល ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៨ ភូមិកំពង់ពពិល ឃុំកំពង់ពពិល
ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៧៦
៧៩ ក្រចេះ ការិយាល័យសាខាខេត្ត ផ្លូវព្រះសីហនុ ក្រុម៩ ភូមិផ្សារវែង សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៧២ ៩៧១ ៧០៧ / ៧០៩
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៩១
អ៊ីម៉ែលៈ kte@acledabank.com.kh
៨០ ស្រុកសំបូរ-ឃុំសំបូរ ការិយាល័យសាខាស្រុក ក្រុមទី០៥ ភូមិសំបូរ ឃុំសំបូរ ស្រុកសំបូរ ខេត្តក្រចេះ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៦៦២
អ៊ីម៉ែលៈ sbo.kte@acledabank.com.kh
៨១ ស្រុកព្រែកប្រសព្វ-ឃុំព្រែកប្រសព្វ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិព្រែកប្រសព្វកណ្ដាល ឃុំព្រែកប្រសព្វ
ស្រុកព្រែកប្រសព្វ ខេត្តក្រចេះ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៦៦៣
អ៊ីម៉ែលៈ pps.kte@acledabank.com.kh
៨២ ស្រុកស្នួល-ឃុំស្នួល ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិក្បាលស្នួល ឃុំស្នួល ស្រុកស្នួល
ខេត្តក្រចេះ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៨៩២ / ៦០០ ៨០៣
(៨៥៥)-៩២-៤៦០ ៩៥៩
អ៊ីម៉ែលៈ snl@acledabank.com.kh
៨៣ ស្រុកឆ្លូង-ឃុំឆ្លូង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិជ្រោយថ្មក្រោម ឃុំឆ្លូង ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៨១២
(៨៥៥)-១៥ ៦០០ ១៣៧
អ៊ីម៉ែលៈ chl@acledabank.com.kh
៨៤ ស្រុកឆ្លូង-ឃុំខ្សាច់អណ្ដែត ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិថ្មីទី២ ឃុំខ្សាច់អណ្ដែត ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៤៧
អ៊ីម៉ែលៈ ksa.chl@acledabank.com.kh
៨៥ កោះកុង ការិយាល័យសាខាខេត្ត ផ្លូវជាតិលេខ៤៨ ភូមិទី១ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៣៥ ៩៣៦ ៦៩៣ / ៦៣៨
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៧០
អ៊ីម៉ែលៈ kkg@acledabank.com.kh
៨៦ ដូនពេញ ការិយាល័យសាខារាជធានី អគារលេខ២៤៨ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់បឹងរាំង ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ២២២ ៦២៦ / ២២២ ៤២៤
(៨៥៥)-២៣ ២២៤ ៥៤៥
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៥៤
អ៊ីម៉ែលៈ dpn@acledabank.com.kh
៨៧ ស្ទឹងត្រែង ការិយាល័យសាខាខេត្ត ភូមិត្រពាំងព្រីង សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៧៤ ៩៧៣ ៩៩៩/ ៩៩៨ / ៩៩៧
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៤១៧
អ៊ីម៉ែលៈ stg@acledabank.com.kh
៨៨ ស្រុកសៀមប៉ាង-ឃុំសេកុង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិសៀមប៉ាង ឃុំសេកុង ស្រុកសៀមប៉ាង       ខេត្តស្ទឹងត្រែង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៤១៧
៨៩ ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់-ឃុំសំអាង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិឆ្វាំង ឃុំសំអាង ស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ១៥ ៤០០ ៧១១
អ៊ីម៉ែលៈ sma.stg@acledabank.com.kh
៩០ ក្រុងប៉ោយប៉ែត ការិយាល័យសាខាក្រុង ផ្ទះលេខ០១-០៥ ក្រុមទី៩ ភូមិបាលិលេយ្យ
សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៥៤ ៩៦៧ ០២០
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣២៣
អ៊ីម៉ែលៈ ppt@acledabank.com.kh
៩១ ស្រុកម៉ាឡៃ-ឃុំម៉ាឡៃ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវលេខ៥៩ ភូមិវាលហាត់ ឃុំម៉ាឡៃ ស្រុកម៉ាឡៃ
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៨៤៥
អ៊ីម៉ែលៈ malay_do@yahoo.com
៩២ ស្រុកអូរជ្រៅ-ឃុំកូប ការិយាល័យសាខាក្រុង ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិយាងថ្មី ឃុំកូប ស្រុកអូរជ្រៅ
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៨៧៦
អ៊ីម៉ែលៈ nimith_do@yahoo.com
៩៣ ពោធិ៍ចិនតុង ការិយាល័យសាខារាជធានី អគារលេខ៤៦ មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី ក្រុមទី១
ភូមិប៉ប្រកខាងត្បូង សង្កាត់កាកាបទី១ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៨៩០ ៤៩០ / ៤៦៨
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៥២
អ៊ីម៉ែលៈ pct@acledabank.com.kh
៩៤ ទី១ ឫស្សីកែវ ការិយាល័យសាខារាជធានី អគារលេខ៤៨២ ក្រុមទី៦ ភូមិស្ពានខ្ពស់
សង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ៦ ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៤៣០ ៦៧៣ / ៤២៧ ៦៦៨
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៧០                       អ៊ីម៉ែលៈ rsk1@acledabank.com.kh
៩៥ ព្រែកព្នៅ ការិយាល័យសាខារាជធានី ផ្ទះលេខ៤៩២ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិពោធិ៍មង្គល សង្កាត់ព្រែកព្នៅ ខណ្ឌព្រែកព្នៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៦៤៨
អ៊ីម៉ែលៈ ppv@acledabank.com.kh
៩៦ ជ្រោយចង្វារ ការិយាល័យសាខារាជធានី ឡូត៍លេខ ១២, ១៤, ១៦, ១៨ និងផ្ទះលេខអា១០និងអា១១ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុមទី៨ ភូមិ៣ សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៤៣០ ៥២៧ / ៧៧៩
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៧២
អ៊ីម៉ែលៈ ccv@acledabank.com.kh
៩៧ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល-ឃុំព្រែកតាកូវ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិព្រែកល្វា ឃុំព្រែកតាកូវ ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល
ខេត្តកណ្ដាល
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ១៥៣
៩៨ ប៉ៃលិន ការិយាល័យសាខាខេត្ត ផ្លូវលេខ៥៧ ភូមិវត្ត សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន
ខេត្តប៉ៃលិន
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៥៥ ៩៥៦ ០១៤
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៣៤
អ៊ីម៉ែលៈ pln@acledabank.com.kh
៩៩ ស្រុកកំរៀង-ឃុំបឹងរាំង ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៥៩ ក្រុមទី០២ ភូមិអូរដាលើ ឃុំបឹងរាំង
ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៩២ ៦១៩ ៩១៤
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៩៧៦
អ៊ីម៉ែលៈ admin.krg@acledabank.com.kh
១០០ ព្រះវិហារ ការិយាល័យសាខាខេត្ត ផ្លូវកោះកែរ ភូមិឡឥដ្ឋ សង្កាត់កំពង់ប្រណាក
ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ២៨៩ ៨៥១
(៨៥៥)-១២ ៩៦៦ ០៤៤
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៦៤
អ៊ីម៉ែលៈ pvh@acledabank.com.kh
១០១ ស្រុកគូលែន-ឃុំគូលែនត្បូង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិគូលែនត្បូង ឃុំគូលែនត្បូង ស្រុកគូលែន
ខេត្តព្រះវិហារ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៧៨២
(៨៥៥)-១២ ៩៧៥ ៩០៤
១០២ ស្រុកជាំក្សាន្ត-ឃុំជាំក្សាន្ត ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិជាំក្សាន្ត ឃុំជាំក្សាន្ត ស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៦០០ ៣៤២
(៨៥៥)-១២ ៩៧៥ ៩០៦
១០៣ ស្រុករវៀង-ឃុំរបៀប ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិតាំងត្រក ឃុំរបៀប ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ៩៩០ ៥៣១
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៦៦៧
(៨៥៥)-១៥ ៦០០ ២២៤
អ៊ីម៉ែលៈ rovieng@acledabank.com.kh
១០៤ ស្រុកជ័យសែន-ឃុំស្អាង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិស្អាង ឃុំស្អាង ស្រុកជ័យសែន ខេត្តព្រះវិហារ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១១ ២៦១ ៣៥៨
១០៥ ស្រុកសង្គមថ្មី-ឃុំចំរើន ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិត្បែង ឃុំចំរើន ស្រុកសង្គមថ្មី ខេត្តព្រះវិហារ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១១ ២០៤ ៤៩០
១០៦ ស្រុកជាំក្សាន្ត-ឃុំស្រអែម ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិស្រអែមខាងជើង ឃុំស្រអែម ស្រុកជាំក្សាន្ត
ខេត្តព្រះវិហារ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៥០២
អ៊ីម៉ែលៈ sro.eam@acledabank.com.kh
១០៧ ស្រុកឆែប-ឃុំឆែបមួយ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិឆែបលិច ឃុំឆែបមួយ ស្រុកឆែប ខេត្តព្រះវិហារ ទូរស័ព្ទលេខៈ (៨៥៥) ១៥ ៩០០ ៣៦៤
១០៨ កណ្តាល ការិយាល័យសាខាខេត្ត អគារលេខ១៥ ផ្លូវជាតិលេខ២ ក្រុម២ ភូមិតាខ្មៅ
សង្កាត់តាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៤២៥ ៦២៣ / ៤២៥ ៩៩៥
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៦៥
អ៊ីម៉ែលៈ tkm@acledabank.com.kh
១០៩ ស្រុកស្អាង-ឃុំស្វាយរលំ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ២១អា ភូមិលេខ៣ ឃុំស្វាយរលំ ស្រុកស្អាង
ខេត្តកណ្ដាល
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ១៩៩
អ៊ីម៉ែលៈ srl@acledabank.com.kh
១១០ ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង-ឃុំអន្លង់រមៀត ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវលេខ៣៨ ភូមិកំពង់ទួល ឃុំអន្លង់រមៀត
ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ខេត្តកណ្ដាល
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៧៤៥
អ៊ីម៉ែលៈ kds@acledabank.com.kh
១១១ ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង-ឃុំបឹងខ្យាង ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិព្រៃតាតូច ឃុំបឹងខ្យាង
ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្ដាល
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ១៨៧
អ៊ីម៉ែលៈ bkg.kdsservicepost@yahoo.com
១១២ ច្បារអំពៅ ការិយាល័យសាខារាជធានី អគារលេខ៣៨ ផ្លូវជាតិលេខ១ ក្រុមទី៣ ភូមិដើមអំពិល សង្កាត់ច្បារអំពៅទី១ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៧២០ ៦៣៣ / ៩៩៧ ២៧៧
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣១៥
អ៊ីម៉ែលៈ cap@acledabank.com.kh
១១៣ ស្រុកស្រីសន្ធរ-ឃុំព្រែកពោធិ៍ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិព្រែកពោធិ៍ក្រោម ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ
ខេត្តកំពង់ចាម
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៤២ ៣៩៤ ៤៥៤
(៨៥៥)-៤២ ៦៣៩ ៩៩៧០
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៤១៩
អ៊ីម៉ែលៈ sth.kcm@acledabank.com.kh
១១៤ ស្រុកកោះសូទិន-ឃុំព្រែកតានង់ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិ៨ ឃុំព្រែកតានង់ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩១៩
អ៊ីម៉ែលៈ ptn.sth@acledabank.com.kh
១១៥ ស្រុកស្រីសន្ធរ-ឃុំព្រែកដំបូក ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិព្រែកដំបូកលើ ឃុំព្រែកដំបូក ស្រុកស្រីសន្ធរ
ខេត្តកំពង់ចាម
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩២០
អ៊ីម៉ែលៈ pdb.sth@gmail.com
១១៦ ស្រុកកងមាស-ឃុំពាមជីកង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិពាមជីកង ឃុំពាមជីកង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៤២ ៣៩៤ ៤៥០
(៨៥៥)-៤២ ៦៣៦ ៦៦៧០
(៨៥៥)-១៥ ៦០០ ៥៣៦
អ៊ីម៉ែលៈ kms.sth@acledabank.com.kh
១១៧ ស្រុកកងមាស-ឃុំកងតាណឹង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិកងតាណឹងទី៥ ឃុំកងតាណឹង ស្រុកកងមាស
ខេត្តកំពងចាម
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩២១
១១៨ ស្រុកកងមាស-ឃុំខ្ចៅ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិថ្លុកជ្រៅ ឃុំខ្ចៅ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩២២
អ៊ីម៉ែលៈ tcv.kms.acledabank@gmail.com
១១៩ ត្បូងឃ្មុំ ការិយាល័យសាខាខេត្ត អគារលេខ២១៣ ក្រុមទី១៤ ភូមិជើងឡង សង្កាត់សួង
ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៤២ ៣៤០ ២៣៦
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៤២៧
អ៊ីម៉ែលៈ sog@acledabank.com.kh
១២០ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ-ឃុំរកាពប្រាំ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិត្រពាំងឫស្សី ឃុំរកាពប្រាំ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ១៧៥
(៨៥៥)-១២ ២៣៣ ២១២
អ៊ីម៉ែលៈ rokar.sog@acledabank.com.kh
១២១ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ-ឃុំស្រឡប់ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិត្រពាំងគូ ឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៤០៦
(៨៥៥)-៤២-៦៣៨-៣៨៣-៨
អ៊ីម៉ែលៈ khnar.sog@acledabank.com.kh
១២២ ស្រុកអូររាំងឪ-ឃុំអំពិលតាពក ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិលេខ៣ ឃុំអំពិលតាពក ស្រុកអូររាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៤២ ៦៣៣ ៦៣៣ ៧
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៧៧២ / ១២ ៩១០ ៦២៥
អ៊ីម៉ែលៈ oro@acledabank.com.kh
១២៣ ស្រុកកោះសូទិន-ឃុំពង្រ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិដើមស្តៅ ឃុំពង្រ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៨៣៩
អ៊ីម៉ែលៈ kst.kcm.acledabank@gmail.com
១២៤ ស្រុកពាមរក៍-ឃុំព្រែកខ្សាយ “ខ” ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិ១ ឃុំព្រែកខ្សាយ “ខ” ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែងប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.khSWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៤៣ ៧៥០ ១៥៣ / ១៩៣
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៣៨ / ៩៤៨
អ៊ីម៉ែលៈ pmr.admin@acledabank.com.kh
១២៥ ស្រុកលើកដែក-ឃុំកំពង់ភ្នំ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិអំពិលទឹក ឃុំកំពង់ភ្នំ ស្រុកលើកដែក
ខេត្តកណ្ដាល
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៣៦៥ ៥៧៦
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៩៤៥
អ៊ីម៉ែលៈ ldk.dtl@acledabank.com.kh
១២៦ ស្រុកបាភ្នំ-ឃុំឈើកាច់ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ១៤២+៣៣ ភូមិឈើកាច់ ឃុំឈើកាច់ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៥៣
១២៧ ស្រុកពាមជរ-ឃុំស្វាយភ្លោះ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិបង្អែក ឃុំស្វាយភ្លោះ ស្រុកពាមជរ ខេត្តព្រៃវែង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៥២
១២៨ ស្រុកលើកដែក-ឃុំព្រែកដាច់ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិព្រែកដាច់ ឃុំព្រែកដាច់ ស្រុកលើកដែក        ខេត្តកណ្ដាល ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៥៤
១២៩ ស្រុកលើកដែក-ឃុំក្អមសំណរ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ៣៧២ ក្រុម៣០ ភូមិក្អមសំណរក្រោម
ឃុំក្អមសំណរ ស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្ដាល
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៤៤៩
១៣០ ស្រុកឧដុង្គ-ឃុំវាំងចាស់ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិឧដុង្គ ឃុំវាំងចាស់ ស្រុកឧដុង្គ
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៥ ៣៩៥ ៥៦៥
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣២៧
អ៊ីម៉ែលៈ odg.admin@acledabank.com.kh
១៣១ ស្រុកថ្ពង-ឃុំមនោរម្យ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវលេខ៥២ ភូមិមនោរម្យ ឃុំមនោរម្យ ស្រុកថ្ពង
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ១០៥
អ៊ីម៉ែលៈ mnr.office@ acledabank.com.kh
១៣២ ស្រុកពញាឮ-ឃុំកំពង់ហ្លួង ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិឃ្លាំងស្បែក ឃុំកំពង់ហ្លួង ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្ដាល ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ១០៦
អ៊ីម៉ែលៈ kpl.office@acledabank.com.kh
១៣៣ សាខាស្រុកថ្ពង-ឃុំប្រាំបីមុម ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៤៤ ភូមិត្រាញ់វែង ឃុំប្រាំបីមុម
ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ១៥ ៤០០ ៦១២
អ៊ីម៉ែលៈ pbm.office@acledabank.com.kh
១៣៤ ស្រុកឧដុង្គ-ឃុំក្សេមក្សាន្ត ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៥១ ភូមិបាត់ដឹង ឃុំក្សេមក្សាន្ត ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.khSWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ១០៤
(៨៥៥)-២៥ ៣៣៣ ០៤៤
អ៊ីម៉ែលៈ ksk@acledabank.com.kh
១៣៥ រតនគិរី ការិយាល័យសាខាខេត្ត ភូមិអូរកន្សែង សង្កាត់បឹងកន្សែង ក្រុងបានលុង
ខេត្តរតនគិរី
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៧៥ ៩៧៤ ២២០ / ៩៧៤ ៣៣៣
អ៊ីម៉ែលៈ rki@acledabank.com.kh
១៣៦ ស្រុកបរកែវ-ឃុំឡាមីញ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិ១ ឃុំឡាមីញ ស្រុកបរកែវ ខេត្តរតនគិរី ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ២១២
អ៊ីម៉ែលៈ rki.bko@acledabank.com.kh
១៣៧ ស្រុកកូនមុំ-ឃុំត្រពាំងច្រេស ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិ៣ ឃុំត្រពាំងច្រេស ស្រុកកូនមុំ ខេត្តរតនគិរី ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៦៨
១៣៨ បឹងត្របែក ការិយាល័យសាខារាជធានី អគារលេខ២៨, លេខ៣០ អឺ០អឺ១អឺ២, លេខ៣២ អឺ១អឺ២ និងលេខ៣៤ អឺ១អឺ២ មហាវិថីម៉ៅសេទុង សង្កាត់បឹងត្របែក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៩៩៣ ៧៨០
អ៊ីម៉ែលៈ btrckm@acledabank.com.kh
១៣៩ ស្រុកស្អាង-ឃុំព្រែកគយ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ២១ ភូមិព្រែករុនក្រោម ឃុំព្រែកគយ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៤ ៣៩៥ ៩៥៩
(៨៥៥)-១២ ៥៨៧ ៨៦៧
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៧៦
អ៊ីម៉ែលៈ saang@acledabank.com.kh
១៤០ ស្រុកស្អាង-ឃុំព្រែកអំបិល ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ៩៦ ផ្លូវជាតិលេខ២១ ក្រុមទី១០ ភូមិត្រើយត្រឹង្ស ឃុំព្រែកអំបិល ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្ដាល ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ១៥៨
១៤១ ស្រុកស្អាង-ឃុំត្រើយស្លា ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ១១០ ភូមិព្រែកបាឡាត់ឆឹង ឃុំត្រើយស្លា
ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៦០០ ២៨៥
អ៊ីម៉ែលៈ trs@acledabank.com.kh
១៤២ ស្រុកកោះធំ-ឃុំព្រែកថ្មី ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ៤០ ផ្លូវជាតិលេខ២១ ក្រុមទី៣ ភូមិព្រែកថ្មី
ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាលប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៤ ៣៩៦ ៦៩៩
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៦៩៨
អ៊ីម៉ែលៈ kohthom@acledabank.com.kh
១៤៣ ស្រុកកោះធំ-ឃុំសំពៅពូន ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ ២១ ភូមិព្រែកគង់ ឃុំសំពៅពូន ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ១៦១
អ៊ីម៉ែលៈ sampeoupoun@acledabank.com.kh
១៤៤ ស្រុកកោះធំ-ឃុំកំពង់កុង ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ១១១ ក្រុមទី៨ ភូមិកំពង់កុង ឃុំកំពង់កុង
ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ១៦២
១៤៥ ស្រុកអង្គស្នួល-ឃុំបែកចាន ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិបែកចាន ឃុំបែកចាន ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្ដាល
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៤ ៦៨៨ ៧៧៧៧
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២១៣
អ៊ីម៉ែលៈ asn_kdl@acledabank.com.kh
១៤៦ ស្រុកអង្គស្នួល-ឃុំម្កាក់ ការិយាល័យសាខាស្រុក ក្រុមទី៩៨៩ ភូមិបាសិទ្ធិ ឃុំម្កាក់ ស្រុកអង្គស្នួល
ខេត្តកណ្ដាល
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៣៥
អ៊ីម៉ែលៈ   makak.servicepost@acledabank.com.kh
១៤៧ ស្រុកអង្គស្នួល-ឃុំដំណាក់អំពិល ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិថ្នល់ទទឹង ឃុំដំណាក់អំពិល ស្រុកអង្គស្នួល
ខេត្តកណ្ដាល
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៧២៩ ៤០១
(៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៥២៥
អ៊ីម៉ែលៈ dna@acledabank.com.kh
១៤៨ ឧត្ដរមានជ័យ ការិយាល័យសាខាខេត្ត ភូមិសំរោង សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ២០០ ៤៦៨
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣២៩
អ៊ីម៉ែលៈ omc@acledabank.com.kh
១៤៩ ស្រុកបន្ទាយអំពិល-ឃុំគោកមន ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧អា ភូមិគោកមន ឃុំគោកមន
ស្រុកបន្ទាយអំពិល ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ១០៣
១៥០ ក្រុងសំរោង ការិយាល័យសាខាក្រុង ភូមិគិរីមង្គល សង្កាត់អូរស្មាច់ ក្រុងសំរោង
ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ១០២
១៥១ ស្រុកចុងកាល់-ឃុំចុងកាល់ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវលេខ៦៨អា ភូមិគោកវត្ត ឃុំចុងកាល់ ស្រុកចុងកាល់ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៥១៧
អ៊ីម៉ែលៈ omc@acledabank.com.kh
១៥២ ស្រុកអន្លង់វែង-ឃុំអន្លង់វែង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិអូរជញ្ជៀន ឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង
ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៩១២
អ៊ីម៉ែលៈ alv@acledabank.com.kh
១៥៣ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ-ឃុំត្រពាំងប្រាសាទ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ ៦៩បេ ភូមិត្រពាំងប្រាសាទ ឃុំត្រពាំងប្រា សាទ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ១៥ ៧០០ ៧៨៦
អ៊ីម៉ែលៈ tps@acledabank.com.kh
១៥៤ មណ្ឌលគិរី ការិយាល័យសាខាខេត្ត ភូមិកណ្ដាល សង្កាត់ស្ពានមានជ័យ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគិរី
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៧៣ ៣៩៩ ០០១
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣១៧
អ៊ីម៉ែលៈ mki@acledabank.com.kh
១៥៥ ស្រុកកោះញែក-ឃុំស្រែសង្គម ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិរង្សី ឃុំស្រែសង្គម ស្រុកកោះញែក ខេត្តមណ្ឌលគិរី ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៨៧៧
១៥៦ ស្រុកកែវសីមា-ឃុំស្រែខ្ទុម ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវលេខ៧៦ ភូមិប៉ាខេ ឃុំស្រែខ្ទុម ស្រុកកែវសីមា ខេត្តមណ្ឌលគិរី
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៦២២
អ៊ីម៉ែលៈ ksm@acledabank.com.kh
១៥៧ ស្រុកកៀនស្វាយ-ឃុំគគីរ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ ១ ក្រុម៥០ខ្នងទី៥ ភូមិគគីរ ឃុំគគីរ
ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៤ ៣៩៧ ៥៧៥
(៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៨០៥
អ៊ីម៉ែលៈ ksv@acledabank.com.kh
១៥៨ ស្រុកល្វាឯម-ឃុំពាមឧកញ៉ាអុង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិព្រែកតាអុងទី៣ ឃុំពាមឧកញ៉ាអុង
ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្ដាល
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៧៩៦
(៨៥៥)-២៤ ៣៩៣ ៩១៤
អ៊ីម៉ែលៈ adm.loveaem@yahoo.com
១៥៩ ស្រុកកៀនស្វាយ-ឃុំឈើទាល ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវលេខ១១០ ក្រុមទី១៣ ភូមិឫស្សីស្រុក២ ឃុំឈើទាល ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៨៥
១៦០ ស្រុកកៀនស្វាយ-ឃុំសំរោងធំ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិស្ទឹង២ ឃុំសំរោងធំ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៨៦
១៦១ ស្រុកល្វាឯម-ឃុំទឹកឃ្លាំង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិទឹកឃ្លាំង ឃុំទឹកឃ្លាំង ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្ដាល ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៨៨
១៦២ ផ្លូវម៉ៅសេទុង (ផ្សារដើមគរ) ការិយាល័យសាខារាជធានី អគារលេខ២៤៤ មហាវិថីម៉ៅសេទុង (២៤៥) ភូមិ៣
សង្កាត់ទំនប់ទឹក ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៨៨៣ ០១៣ / ៨៨៣ ០១៤
(៨៥៥)-២៣ ៩៩៧ ៩១០ / ៩៩៧ ៩១១
អ៊ីម៉ែលៈ mtg@acledabank.com.kh
១៦៣ ស្រុកមុខកំពូល-ឃុំព្រែកអញ្ចាញ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិក្រោម ឃុំព្រែកអញ្ចាញ
ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្ដាល
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៣៦៣ ៣៥៥
(៨៥៥)-២៤ ៣៩៣ ៩៣៦
(៨៥៥)-១២ ៥៨៧ ៨៦៤
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣១៩
អ៊ីម៉ែលៈ mkp@acledabank.com.kh
១៦៤ ស្រុកមុខកំពូល-ឃុំរកាកោង១ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិរកាកោង ឃុំរកាកោង១ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្ដាល ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ១៨៩
(៨៥៥)-១៥-៩០០ ៣១៩
អ៊ីម៉ែលៈ mkp@acledabank.com.kh
១៦៥ ស្រុកមុខកំពូល-ឃុំសំបួរមាស ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិអន្លង់ស្លែង ឃុំសំបួរមាស ស្រុកមុខកំពូល
ខេត្តកណ្ដាល
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៥៦៣
១៦៦ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល-ឃុំព្រែកតាមាក់ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិក្នុង ឃុំព្រែកតាមាក់ ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល ខេត្តកណ្ដាល
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ៩១៦ ០០២
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៨៩៧
អ៊ីម៉ែលៈ : kkd.admin@acledabank.com.kh
១៦៧ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល-ឃុំវិហារសួគ៌ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៨ ភូមិសេដា ឃុំវិហារសួគ៌ ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល ខេត្តកណ្ដាល ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៩២
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៨៩៧
អ៊ីម៉ែលៈ : kkd.admin@acledabank.com.kh
១៦៨ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល-ឃុំស្វាយរមៀត ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិព្រែកតាបែន ឃុំស្វាយរមៀត ស្រុកខ្សាច់កណ្ដាល
ខេត្តកណ្ដាល
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៩៣
១៦៩ ស្រុកព្រៃឈរ-ឃុំជ្រៃវៀន ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិព្រៃទទឹង ឃុំជ្រៃវៀន ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៤២ ៣៤៤ ០១៥
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៤៣
អ៊ីម៉ែលៈ prc_kcm@acledabank.com.kh
១៧០ ស្រុកជើងព្រៃ-ឃុំសូទិប ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិតាសែន ឃុំសូទិប ស្រុកជើងព្រៃ
ខេត្តកំពង់ចាម
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៤២ ៣៩៤ ៤៤៨
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៨៣
អ៊ីម៉ែលៈ cheungprey@acledabank.com.kh
១៧១ ស្រុកជើងព្រៃ-ឃុំសំពងជ័យ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុម១៤ ភូមិបាខម ឃុំសំពងជ័យ
ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៥៧៩
១៧២ ស្រុកបាធាយ-ឃុំផ្អាវ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិផ្អាវ ឃុំផ្អាវ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៤២ ៣៩៤ ៤៥៣
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៩៦៥
អ៊ីម៉ែលៈ batheay@acledabank.com.kh
១៧៣ ស្រុកបាធាយ-ឃុំតាំងក្រាំង ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៦អា ភូមិភ្នំដិល ឃុំតាំងក្រាំង ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៩៥១
១៧៤ ស្រុកជលគិរី-ឃុំព្រៃគ្រី ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិព្រៃគ្រីត្បូង ឃុំព្រៃគ្រី ស្រុកជលគិរី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៣៧ / ៩០០ ១៨៥
អ៊ីម៉ែលៈ pkr_mail@yahoo.com
១៧៥ ស្រុកឈូក-ឃុំសត្វពង ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៣ ភូមិសត្វពង ឃុំសត្វពង ស្រុកឈូក
ខេត្តកំពត
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ៥២៨ ០៧៤ / ៧៧៣ ៨១២
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៤៣
អ៊ីម៉ែលៈ chk@acledabank.com.kh
១៧៦ ស្រុកជុំគិរី-ឃុំត្រពាំងរាំង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិត្រពាំងវែង ឃុំត្រពាំងរាំង ស្រុកជុំគិរី ខេត្តកំពត ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៤៣
អ៊ីម៉ែលៈ cki@acledabank.com.kh
១៧៧ ស្រុកឈូក-ឃុំត្រពាំងភ្លាំង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិស្រែលាវ ឃុំត្រពាំងភ្លាំង ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៤៣
អ៊ីម៉ែលៈ kohsla@acledabank.com.kh
១៧៨ ស្រុកអង្គរជ័យ-ឃុំភ្នំកុង ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៣១ ភូមិពោធិ៍ ឃុំភ្នំកុង ស្រុកអង្គរជ័យ
ខេត្តកំពត
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ៧៧៣ ៦២១
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៦៦៧ / ៧០០ ៥៣៥
អ៊ីម៉ែលៈ acy@acledabank.com.kh
១៧៩ ស្រុកអង្គរជ័យ-ឃុំសំឡាញ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិស្ដុក ឃុំសំឡាញ ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ២០៤
អ៊ីម៉ែលៈ acy@acledabank.com.kh
១៨០ ស្រុកគិរីវង់-ឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិកំពង់ថ្មី ឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ ស្រុកគិរីវង់ ខេត្តតាកែវ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៣២ ៣៩៣ ៦៣៦
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣១០
អ៊ីម៉ែលៈ kvg@acledabank.com.kh
១៨១ ស្រុកទ្រាំង-ឃុំស្មោង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិកំពង់ជ្រៃ ឃុំស្មោង ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៣២ ៣៩៩ ០១២
(៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៦៣៤                      អ៊ីម៉ែលៈ kvg.kcy @acledabank.com.kh
១៨២ ស្រុកគីរីវង់-ឃុំព្រៃរំដេង ការិយាល័យសាខាស្រុក ក្រុមទី២៤ ភូមិដីក្រហម ឃុំព្រៃរំដេង ស្រុកគីរីវង់
ខេត្តតាកែវ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ១៤៩
១៨៣ ស្រុកកោះអណ្ដែត-ឃុំរមេញ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិរមេញខាងជើង ឃុំរមេញ ស្រុកកោះអណ្ដែត
ខេត្តតាកែវ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ១៥១
អ៊ីម៉ែលៈ kcy.kad@acledabank.com.kh
១៨៤ ស្រុកបូរីជលសារ-ឃុំគោកពោធិ៍ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិថ្មស ឃុំគោកពោធិ៍ ស្រុកបូរីជលសារ ខេត្តតាកែវ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៦០០ ៣៤៣
អ៊ីម៉ែលៈ kcy.kpo@acledabank.com.kh
១៨៥ ស្រុកចំការលើ-ឃុំស្វាយទាប ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិថ្នល់បែកកើត ឃុំស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ
ខេត្តកំពង់ចាម
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ៤៥៦ ៥៧២
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៤៨
អ៊ីម៉ែលៈ ckl.kcm@acledabank.com.kh
១៨៦ ស្រុកចំការលើ-ឃុំបុសខ្នុរ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិបុសខ្នុរ ឃុំបុសខ្នុរ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩២៤
១៨៧ ស្រុកស្ទឹងត្រង់-ឃុំមេសរជ្រៃ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិបុសពោធិ៍ ឃុំមេសរជ្រៃ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩២៥
១៨៨ ស្រុកស្ទឹងត្រង់-ឃុំព្រែកកក់ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិត្នោតតាសាយ ឃុំព្រែកកក់ ស្រុកស្ទឹងត្រង់
ខេត្តកំពង់ចាម
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៦៧៦
អ៊ីម៉ែលៈ srg@acledabank.com.kh
១៨៩ ស្រុកក្រូចឆ្មារ-ឃុំក្រូចឆ្មារ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិក្រូចឆ្មារក្រោម ឃុំក្រូចឆ្មារ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩២៣
១៩០ ស្រុកស្ទឹងត្រង់-ឃុំអារក្សត្នោត ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិបែកអន្លូង ឃុំអារក្សត្នោត ស្រុកស្ទឹងត្រង់
ខេត្តកំពង់ចាម
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៥០០ ៥៤១
១៩១ ស្រុកស្ទឹងត្រង់-ឃុំពាមកោះស្នា ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិពាមក្នុង ឃុំពាមកោះស្នា ស្រុកស្ទឹងត្រង់
ខេត្តកំពង់ចាម
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៩៩៥
១៩២ ស្រុកពួក-ឃុំពួក ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ១៤៩៣ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិអូរតាប្រាក់ ឃុំពួក ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៤៨
(៨៥៥)-៦៣ ៧៦៧ ០០២ / ០១៣
អ៊ីម៉ែលៈ puk.srp@acledabank.com.kh
១៩៣ ស្រុកអង្គរជុំ-ឃុំចារឈូក ការិយាល័យសាខាស្រុក ក្រុមទី១ ភូមិក្បាលចាម ឃុំចារឈូក ស្រុកអង្គរជុំ
ខេត្តសៀមរាប
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៨០០ ៩៦៦
(៨៥៥)-១៥-៩០០ ៣៣៥
(៨៥៥)-៦៣-៦៩០ ៣១៩១
អ៊ីម៉ែលៈ acm@acledabank.com.kh
១៩៤ ស្រុកក្រឡាញ់-ឃុំកំពង់ថ្កូវ ការិយាល័យសាខាស្រុក អគារលេខ១៣៨  ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុមទី១ ភូមិកំពង់ថ្កូវ២
ឃុំកំពង់ថ្កូវ ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៧ ៧២៥ ៤៤១
(៨៥៥)-៦៣ ៧៦៨ ០០៣ / ៦៩០ ១២៦២
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៦៩៤
អ៊ីម៉ែលៈ krl@acledabank.com.kh
១៩៥ ស្រុកពួក-ឃុំសសរស្ដម្ភ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ១១០៥ ផ្លូវជាតិលេខ៦អា ភូមិសសរស្ដម្ភ
ឃុំសសរស្តម្ភ ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៦៥
១៩៦ ស្រុកវ៉ារិន-ឃុំស្រែណូយ ការិយាល័យសាខាស្រុក ក្រុមទី០៥ ភូមិវត្ត ឃុំស្រែណូយ ស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៦០០ ៣៣១
១៩៧ ស្រុកស្រីស្នំ-ឃុំជ្រោយនាងងួន ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវលេខ៦៨ ក្រុមទី០៣ ភូមិជ្រោយនាងងួន
ឃុំជ្រោយនាងងួន ស្រុកស្រីស្នំ  ខេត្តសៀមរាប
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៩០០ ១៧៤
១៩៨ ស្រុកគងពិសី-ឃុំស្នំក្រពើ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៣ ភូមិត្រាំខ្នារ ឃុំស្នំក្រពើ ស្រុកគងពិសី
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ៤២៤ ១៥៧
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២៧៣ / ៧០០ ៥២២
អ៊ីម៉ែលៈ kps.admin@cledabank.com.kh
១៩៩ ស្រុកគងពិសី-ឃុំព្រះនិព្វាន ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៣ ភូមិព្រៃទទឹង ឃុំព្រះនិព្វាន ស្រុកគងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ១៥២
២០០ ស្រុកគងពិសី-ឃុំព្រៃញាតិ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៤១ ភូមិស្វាយចារ្យ ឃុំព្រៃញាតិ ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ១៤៨
២០១ ស្រុកបរសេដ្ឋ-ឃុំស្វាយរំពារ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិផ្សារស្លាបលែង ឃុំស្វាយរំពារ ស្រុកបរសេដ្ឋ
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ១៤៩
អ៊ីម៉ែលៈ bst.admin@acledabank.com.kh
២០២ ស្រុកបរសេដ្ឋ-ឃុំព្រះខែ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិព្រៃបាក្រុង ឃុំព្រះខែ ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ១៥៥
២០៣ ស្រុកបរសេដ្ឋ-ឃុំទួលអំពិល ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិត្រពាំងខ្យង ឃុំទួលអំពិល ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៥០៤
អ៊ីម៉ែលៈ kps.admin@acledabank.com.kh
២០៤ ស្រុកបារាយណ៍-ឃុំបល្ល័ង្គ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ៤៣ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុមទី៣ ភូមិព្រៃតាត្រាវ
ឃុំបល្ល័ង្គ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ៥៨៧ ៨៨២
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ២១៥
អ៊ីម៉ែលៈ bar.ballangk@acledabank.com.kh
២០៥ ស្រុកសន្ទុក-ឃុំតាំងក្រសាំង ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ១២៩ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុម១៣ ភូមិតាំងក្រសាំង
ឃុំតាំងក្រសាំង ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៨៨៩
អ៊ីម៉ែលៈ taingkrasaing@acledabank.com.kh
២០៦ ស្រុកបារាយណ៍-ឃុំក្រវ៉ា ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិក្រវ៉ា ឃុំក្រវ៉ា ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៧៩៤
អ៊ីម៉ែលៈ bar.krava@acledabank.com.kh
២០៧ ស្រុកបារាយណ៍-ឃុំសូយោង ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុម៤ ភូមិកាតាយ ឃុំសូយោង ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៨៩១
អ៊ីម៉ែលៈ bar.souyoung@acledabank.com.kh
២០៨ ស្រុកបារាយណ៍-ឃុំទ្រៀល ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុម២ ភូមិសាលាឃុំ ឃុំទ្រៀលស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៥៥៩
អ៊ីម៉ែលៈ bar.triel@acledabank.com.kh
២០៩ ស្រុកសំពៅលូន-ឃុំសន្តិភាព ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិត្រពាំងព្រលិត ឃុំសន្តិភាព ស្រុកសំពៅលូន
ខេត្តបាត់ដំបង
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ៦៨១ ៧៨៣
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៣៩១
អ៊ីម៉ែលៈ spl.btb@acledabank.com.kh
២១០ ស្រុកភ្នំព្រឹក-ឃុំពេជ្រចិន្ដា ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិភ្នំតូច ឃុំពេជ្រចិន្ដា ស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ៧៧៤ ៦២៣
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៧៦៧
អ៊ីម៉ែលៈ ppr.btb@acledabank.com.kh
២១១ ស្រុកភ្នំព្រឹក-ឃុំបួរ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិបួរ ឃុំបួរ ស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ១៥ ៦០០ ៤០៩
អ៊ីម៉ែលៈ ppk.bour@acledabank.com.kh
២១២ ស្រុកមេមត់-ឃុំមេមត់ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិមេមត់ផ្សារ ឃុំមេមត់ ស្រុកមេមត់
ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៤២ ៣៩៤ ៥៤៦
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៧៧១
អ៊ីម៉ែលៈ memot@acledabank.com.kh
២១៣ ស្រុកមេមត់-ឃុំដារ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិដារផ្សារ ឃុំដារ ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៤១៨
២១៤ ចោមចៅ ការិយាល័យសាខារាជធានី ផ្ទះលេខ១៤២,១៤៣ និង១៤៧ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ក្រុមទី៣ ភូមិព្រៃជីសាក់ សង្កាត់ចោមចៅទី៣ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៨៦៦ ១០៧ / ១៣២ / ១២៥
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៨៤៨
អ៊ីម៉ែលៈ chc@acledabank.com.kh
២១៥ ស្រុកកំពង់ត្របែក-ឃុំប្រាសាទ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិដូងទុង ឃុំប្រាសាទ ស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែង
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៦០៣
អ៊ីម៉ែលៈ ktb_pvg@acledabank.com.kh
២១៦ ស្រុកព្រះស្តេច-ឃុំអង្គររាជ្យ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិព្រៃមាស ឃុំអង្គររាជ្យ ស្រុកព្រះស្ដេច ខេត្តព្រៃវែង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៧៨
អ៊ីម៉ែលៈ akr.ktb@acledabank.com.kh
២១៧ ស្រុកមេសាង-ឃុំជីផុច ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិវាំង ឃុំជីផុច ស្រុកមេសាង ខេត្តព្រៃវែង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៧៧
អ៊ីម៉ែលៈ cph.ktb@gmail.com
២១៨ ស្រុកព្រៃកប្បាស-ឃុំព្រៃល្វា ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិព្រៃល្វាកើត ឃុំព្រៃល្វា ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៣២ ៣៩៩ ០១៣
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៧៩៣
អ៊ីម៉ែលៈ preykabas.branch@acledabank.com.kh
២១៩ ស្រុកអង្គរបូរី-ឃុំអង្គរបូរី ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវលេខ ១តក១ ភូមិកំពង់ហ្លួង ឃុំអង្គរបូរី ស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ១២៦
២២០ ស្រុកព្រៃកប្បាស-ឃុំព្រៃផ្ដៅ ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិសៃវ៉ា ឃុំព្រៃផ្ដៅ ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ១២៧
២២១ ស្រុកព្រៃកប្បាស-ឃុំអង្កាញ់ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវលេខ១តក១ ភូមិផ្សារជ្រែ ឃុំអង្កាញ់ ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៥៥៦
២២២ ទួលគោក ការិយាល័យសាខារាជធានី អគារលេខ៩៩សេ៣, ៤ប្លុកខ, ៩៩សេ៥ និង១០១ អា១ អា២ អា៣ អា៤ ផ្លូវ២៨៩ ភូមិ១ សង្កាត់បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៩៩០ ៥៥០ / ៥៥១
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ២១៨
អ៊ីម៉ែលៈ tkk@acledabank.com.kh
២២៣ ស្រុកបាកាន-ឃុំត្រពាំងជង ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិក្រោលក្របី ឃុំត្រពាំជង ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ៦៨៣ ៩៨៧
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៩៦៨
អ៊ីម៉ែលៈ bkn@acledabank.com.kh
២២៤ ស្រុកបាកាន-ឃុំតាលោ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ ញ១១៧ ក្រុមទី០៤ ភូមិតាលោ ឃុំតាលោ
ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៦០០ ៤០៧
(៨៥៥)-៥២-៦៧-៩៩-៨៩៩
អ៊ីម៉ែលៈ tlooffice@gmail.com
២២៥ ស្រុកបាកាន-ឃុំអូរតាប៉ោង ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ ច៣២៩ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ក្រុមទី០២ ភូមិអូរតាប៉ោង ឃុំអូរតាប៉ោង ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៨៧៥
អ៊ីម៉ែលៈ otpoffice@gmail.com
២២៦ ស្រុកសូទ្រនិគម-ឃុំដំដែក ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុមទី១ ភូមិដំដែកថ្មី ឃុំដំដែក
ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ៥៨៧ ៨៨៤
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៦៩២
អ៊ីម៉ែលៈ skm@acledabank.com.kh
២២៧ ស្រុកជីក្រែង-ឃុំកំពង់ក្ដី ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ០៨៣ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិកំពង់ក្តី១ ឃុំកំពង់ក្ដី ស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៦៩៣
(៨៥៥)-៦៣ ៦៩០១ ៣៦១
២២៨ ស្រុកស្វាយលើ-ឃុំស្វាយលើ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ២៨ ក្រុមទី៣ ភូមិជប់លើ ឃុំស្វាយលើ
ស្រុកស្វាយលើ ខេត្តសៀមរាប
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ១៧២
(៨៥៥)-៦៣ ៦៤០ ២៨៦៨
២២៩ ស្រុកជីក្រែង-ឃុំសង្វើយ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ១៣០ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុមទី៧  ភូមិចក ឃុំសង្វើយ ស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ១៧៣
(៨៥៥)-៦៣ ៦៩៤៣ ៥៥៥
២៣០ ស្រុកបាទី-ឃុំត្រពាំងសាប ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិចក ឃុំត្រពាំងសាប ស្រុកបាទី
ខេត្តតាកែវ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ៥៨៧ ៨៦៩
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៧៩២
អ៊ីម៉ែលៈ bti@acledabank.com.kh
២៣១ ស្រុកសំរោង-ឃុំរវៀង ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិថ្មី ឃុំរវៀង ស្រុកសំរោង       ខេត្តតាកែវ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៧៣៦
២៣២ ស្រុកសំរោង-ឃុំសំរោង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិព្រៃទទឹង ឃុំសំរោង ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥-៨០០ ១២៨
អ៊ីម៉ែលៈ sro@gmail.com
២៣៣ ស្រុកបាទី-ឃុំពត់សរ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិឃ្លាំងសម្បតិ្ត ឃុំពត់សរ ស្រុកបាទី
ខេត្តតាកែវ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ១២៩
២៣៤ ស្ទឹងមានជ័យ ការិយាល័យសាខារាជធានី អគារលេខអា១-អា២-អា៣-អា៤-អា៥ និងហ្សេ១៩ មហាវិថីសម្តេចមុនីរ៉េត ភូមិទ្រា៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ១ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) -២៣-៩៩៥-៣២២ /៥៦២
(៨៥៥)-១៥-៧០០-៧៥៧
អ៊ីម៉ែលៈ smc@acledabank.com.kh
២៣៥ ក្រុងបាវិត ការិយាល័យសាខាក្រុង ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិបាវិតកណ្ដាល សង្កាត់បាវិត ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៤៤ ៩៤៦ ០៥០
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៧៨៧
អ៊ីម៉ែលៈ bavet@acledabank.com.kh
២៣៦ ក្រុងបាវិត-សង្កាត់ព្រៃអង្គុញ ការិយាល័យសាខាក្រុង ភូមិជ្រៃធំ សង្កាត់ព្រៃអង្គុញ ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៣៩៥
២៣៧ ស្រុកចន្រ្ទា-ឃុំមេសរថ្ងក ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិពោធិ៍ ឃុំមេសរថ្ងក ស្រុកចន្រ្ទា ខេត្តស្វាយរៀង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៥២៨
អ៊ីម៉ែលៈ mesarthngak.bvt@acledabank.com.kh
២៣៨ ស្រុកកំពង់រោទ៍-ឃុំសំឡី ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិព្រៃម្នាស់ ឃុំសំឡី ស្រុកកំពង់រោទិ៍ ខេត្តស្វាយរៀង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៦០០ ៨០៦ / ៤៤ ៦៦៥ ៥៥៥ ៦
អ៊ីម៉ែលៈ sml.admin@acledabank.com.kh
២៣៩ ស្រុកពញាក្រែក-
ឃុំកោងកាង
ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិស្ទឹង ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៧៧៣
អ៊ីម៉ែលៈ phk.admin@acledabank.com.kh
២៤០ ស្រុកពញាក្រែក-ឃុំក្រែក ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិអណ្ដូងជ័យ ឃុំក្រែក
ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១២ ២២៣ ៩៥៦
(៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៩៦៩
អ៊ីម៉ែលៈ admin.krk@acledabank.com.kh
២៤១ ស្រុកតំបែរ-ឃុំតំបែរ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៧៣ ភូមិសញ្ជ័យសែន ឃុំតំបែរ ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ១៨៣
អ៊ីម៉ែលៈ dbe.admin@acledabank.com.kh
២៤២ ស្រុកតំបែរ-ឃុំចុងជាច ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិជាចធំ ឃុំចុងជាច ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៤០៣ / ៤២ ៣៩០ ១១៩
អ៊ីម៉ែលៈ admin.cch@acledabank.com.kh
២៤៣ ក្រុងសៀមរាប ការិយាល័យសាខាក្រុង ផ្ទះលេខ០៦ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុមទី៧ ភូមិសាលាកន្សែង សង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៦៣ ៩៦៥ ៦៤៦ / ៩៦៥ ៦៤៩
(៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៦៩១
អ៊ីម៉ែលៈ srp.mb@acledabank.com.kh
២៤៤ ស្រុកបវេល-ឃុំបវេល ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្ទះលេខ៤២០ ក្រុមទី១៧ ភូមិបវេល១ ឃុំបវេល
ស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៣៦៣ / ៣៦៤
(៨៥៥)–១៥-៩០០-៦៦៣
អ៊ីម៉ែលៈ bavel@acledabank.com.kh
២៤៥ ស្រុកថ្មគោល-ឃុំតាពូង ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិកសិកម្ម ឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគោល
ខេត្តបាត់ដំបង
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ១៥ ៨០០ ៩២៧
(៨៥៥) ១៥ ៧០០ ០៩៣
អ៊ីម៉ែលៈ tpg.bavel@gmail.com
២៤៦ ស្រុកត្រាំកក់-ឃុំអង្គតាសោម ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៣ ភូមិព្រៃរំដេង ឃុំអង្គតាសោម ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៧០០ ៥៩៩
អ៊ីម៉ែលៈ trk@acledabank.com.kh
២៤៧ ស្រុកត្រាំកក់-ឃុំត្រាំកក់ ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៣ ភូមិត្រពាំងរំពាក់ ឃុំត្រាំកក់ ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ១៣១
អ៊ីម៉ែលៈ trk.sp@acledabank.com.kh
២៤៨ ស្រុកសំរោង-
ឃុំបឹងត្រាញ់ខាងជើង
ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៣ ភូមិពេជចង្វា ឃុំបឹងត្រាញ់ខាងជើង
ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ១៣៤
អ៊ីម៉ែលៈ ptb@acledabank.com.kh
២៤៩ ស្រុកត្រាំកក់-ឃុំជាងទង ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិស្រែខ្វាវ ឃុំជាងទង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ១៣២
អ៊ីម៉ែលៈ trk-sp@acledabank.com.kh
២៥០ ស្រុកភ្នំស្រួច-ឃុំគិរីវ័ន្ត ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិផ្សារត្រពាំងក្រឡឹង ឃុំគិរីវ័ន្ត
ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៥ ៣៩៩ ០០៦
(៨៥៥)-១៥ ៩០០ ៧៨៧
អ៊ីម៉ែលៈ psc.branch@acledabank.com.kh
២៥១ ស្រុកភ្នំស្រួច-
ឃុំត្រែងត្រយឹង
ការិយាល័យសាខាស្រុក ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិទី៤ ឃុំត្រែងត្រយឹង
ស្រុកភ្នំស្រួច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៩៣៤
២៥២ ផ្សារដើមថ្កូវ ការិយាល័យសាខារាជធានី អគារលេខ៦០៦ ផ្លូវលេខ២៧១ ភូមិសន្សំកុសល៣
សង្កាត់បឹងទំពន់ទី១ ខណ្ឌមានជ័យ  រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) -២៣-៩៩៣ ៥៧៥ / ៥៨៥
(៨៥៥)-១៥-៦០០-៤៨៣
អ៊ីម៉ែលៈ pdt@acledabank.com.kh
២៥៣ សាខាផ្សារលើ ការិយាល័យសាខាក្រុង ផ្ទះលេខ០៣៨១ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុម៨ ភូមិធ្លកអណ្ដូង សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៦៣ ៩៦៧ ២៩៩
(៨៥៥)-៦៣ ៩៦៧ ២៩៨
(៨៥៥)-១៥ ៦០០ ៤៩៨
អ៊ីម៉ែលៈ phl@acledabank.com.kh
២៥៤ ស្រុកប្រាសាទបាគង-
ឃុំកន្ទ្រាំង
ការិយាល័យសាខាស្រុក អគារលេខ០៩០ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិអង្រ្កង ឃុំកន្រ្ទាំង
ស្រុកប្រាសាទបាគង ខេត្តសៀមរាប
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៩០០ ១៦៥
២៥៥ ក្រុងបាត់ដំបង ការិយាល័យសាខាក្រុង ផ្ទះលេខ៦០២ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ក្រុមទី១៣ ភូមិរំចេក៤ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-៥៣-៩៥២ ០៥៤
(៨៥៥)-៥៣-៩៥២ ០៥៥
អ៊ីម៉ែលៈ btb.mb@acledabank.com.kh
២៥៦ ស្រុកឯកភ្នំ-ឃុំពាមឯក ការិយាល័យសាខាស្រុក ភូមិសួសអី ឃុំពាមឯក ស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-១៥ ៥០០ ២០៧
អ៊ីម៉ែលៈ aph@acledabank.com.kh
២៥៧ វិមានចតុមុខ ការិយាល័យសាខារាជធានី អគារលេខ១៤៥ មហាវិថីព្រះនរោត្តម
កែងវិថីសម្ដេចល្វីឯម ភូមិ៥ សង្កាត់បឹងកេងកង១
ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣-៩៩៨ ៦៧៧ / ៩៩៨ ៣៧៧
អ៊ីម៉ែលៈ vcm@acledabank.com.kh
២៥៨ សុធារស (ផ្សារអ៊ីអន) ការិយាល័យសាខារាជធានី អគារលេខ១៣២  មហាវិថីសម្តេចសុធារស  សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៩០១ ៥២៥
២៣ ៩០១ ៥៣៥
អ៊ីម៉ែលៈ str@acledabank.com.kh
២៥៩ ពោធិ៍សែនជ័យ (តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញ) ការិយាល័យសាខារាជធានី អគារលេខ១៩, ២១, ២៣ និង២៥ ផ្លូវធំលេខ១
ភូមិត្រពាំងគល់ សង្កាត់កន្ទោក ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ
រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៧២៩ ៦១០
១៥ ៤០០ ២១៩
អ៊ីម៉ែលៈ psy@acledabank.com.kh
២៦០ ផ្សារតូច ការិយាល័យសាខារាជធានី ឡូត៍លេខ ១៥៨០ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ក្រុមទី១ ភូមិសាមគ្គី
សង្កាត់ឫស្សីកែវ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)-២៣ ៩៩ ០០ ២៧
អ៊ីម៉ែលៈ pht@acledabank.com.kh
២៦១ ចំការដូង ការិយាល័យសាខារាជធានី ភូមិសំបួរ សង្កាត់ដង្កោ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទ (៨៥៥)-២៣ ៩៨៥ ២៣០
១៥ ៥០០ ៤៨៧
អ៊ីម៉ែលៈ cdg@acledabank.com.kh
២៦២ សែនសុខ (ផ្សារអ៊ីអន) ការិយាល័យសាខារាជធានី ភូមិបាយ៉ាប សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ
រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ១១៤៩
គេហទំព័រៈ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP
ទូរស័ព្ទៈ  (៨៥៥)-១៥ ៨០០ ៣៥៥
អ៊ីម៉ែលៈ  ssk@acledabank.com.kh
គ្រឹស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភីអិលស៊ី
ល.រ ឈ្មោះការិយាល័យ ប្រភេទការិយាល័យ អាសយដ្ឋាន
ការិយាល័យកណ្តាល PNP ផ្ទះលេខ ២៨៥ មហាវិថី យុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ (២៧១) សង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៤៨០
សាខាពោធិសែនជ័យ ASN ផ្ទះលេខ៧២ ភូមិថ្នល់បំបែក សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ
សាខាខេត្តកំពង់ចាម KCH ផ្លូវលេខ៧ថ្មី ភូមិទី៦ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
សាខាខេត្តសៀមរាប SRP ក្បាលដីលេខ២៧៩៤ ភូមិចុងកៅស៊ូ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
សាខាខេត្តកណ្តាល KAD ផ្ទះលេខ១៥៤​ ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិតាក្តុល សង្កាត់តាក្តុល ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល
បន្ទាយមានជ័យ BMC ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិគោរដ្ឋាន សង្កាត់អូរអំបិល ក្រុងសិរីសោភ័ណ​ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
បាទី BTI ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិចក ឃុំត្រពាំងសាប ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ
បាត់ដំបង BTB ផ្លូវជាតិលេខ០៥ ភូមិរំចេក៥ សង្កាត់រតនះ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
កំពង់ឆ្នាំង KHH ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិឡទឹកត្រី សង្កាត់ខ្សាម ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
១០ កំពង់ស្ពឺ KSP ក្បាលដីលេខ៥៦៧ ភូមិក្រាំងពលទេព សង្កាត់រកាធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
១១ កំពង់ថ្ម KTM ផ្ទះលេខ២២ ផ្លូវលេខ៦អា ភូមិព្រៃតាត្រាវ ឃុំបល្ល័ង្គ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ
១២ កំពង់ធំ KTH ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិ​កំពង់ធំ សង្កាត់កំពង់រទេះ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ
១៣ កំពង់ត្របែក KTB ភូមិចំបក់ ឃុំប្រាសាទ ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង
១៤ កំពត KPT ភូមិស្វាយធំ សង្កាត់ក្រាំងអំពិល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត​
១៥ កៀនស្វាយ​​ KSV ផ្ទះលេខ១ ភូមិទួលត្នោត ឃុំគគីរ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល
១៦ កោះកុង KOK ផ្ទះលេខ​​​៤២០​ ភូមិទី៣ សង្កាត់​ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរះភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
១៧ គងពិសី KPS ផ្លូវជាតិលេខ០៣ ភូមិក្របីត្រាំ ឃុំជង្រុក ស្រុក​គងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
១៨ ក្រចេះ KRT ផ្លូវសង្គមរាស្រ្តនិយម ភូមិវត្ត សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្ក្រចេះ
១៩ ព្រះសីហនុ SHV ផ្លូវលេខ៧០៥ សង្កាត់៣ ខណ្ឌមិត្តភាព ខេត្តព្រះសីហនុ
២០ មេមត់ MEM ភូមិត្បូងវត្ត ឃុំមេមត់ ស្រុកមេមត់ ខេត្តកំពង់ចាម
២១ មណ្ឌលគិរី MDK ភូមិកណ្តាល​ សង្កាត់ស្ពានមានជ័យ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគីរី
២២ មុខកំពូល MKP ផ្លូវលេខ៦អា ផ្ទះលេខ០៤៣ ក្រុមទី៣ ភូមិក្រោម ឃុំព្រែកអញ្ចាញ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល
២៣ ឧត្តរមានជ័យ OMC ផ្លូវលេខ៦៨ ភូមិដូនកែន សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
២៤ ប៉ៃលិន PAL ភូមិអូរតាពុកលើ សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន
២៥ សាខាព្រះវិហារ PRH ភូមិអណ្ដូងពោធិ សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ
២៦ ព្រៃវែង PRV ភូមិលេខ៤ សង្កាត់កំពង់លា​វ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង
២៧ ពួក PUK ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិគោកស្រុក ឃុំពួក ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប
២៨ ពោធិ៍សាត់ PST ផ្លូវលេខ០៥ ភូមិរ៉ា សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់
២៩ រតនគិរី RTK ភូមិ៣ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបាលុង ខេត្តរតនគិរី
៣០ ស្គន់ SKN ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិតាសែន ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម
៣១ ស្ទឹងត្រែង STR ផ្លូវលេខ០៧ ភូមិរាជានុកូល សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង
៣២ សួង SNG ភូមិសួងកើត សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
៣៣ ស្វាយរៀង SVR ភូមិរូបគោ សង្កាត់ចេក ស្រុកស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង
៣៤ តាកែវ TAK ផ្លូវលេខ២ ភូមិផ្សារតាកោរ សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
របាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

របាយការណ៍ឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន

របាយការណ៍ឥណទាន គឺជា​របាយការណ៍ ដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិ នៃការសងត្រលប់ នៃកម្ចីពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុណាមួយ។​