ភាសា

សារពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (ស៊ីប៊ីស៊ី) បានឈានដល់ដំណើរវិវឌ្ឍ ៥ឆ្នាំ នៃក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងការបង្កើតប្រព័ន្ធប្រកបដោយភាពជឿទុកចិត្ត​ ក្នុងការគាំទ្រដល់​ស្ថេរភាពទីផ្សារឥណទាន។ គិតមកដល់បំណាច់ឆ្នាំ២០១៧ យើងទទួលបានសមាជិកចំនួន ១៤៩ ស្ថាប័ន ដែលរួមមានធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារឯកទេស គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា និងគ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទ។ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំនេះ យើងបានបង្កើតរបាយការណ៍ឥណទាន​ប្រមាណ ៤លានច្បាប់ ដែលមានការកើនឡើងចំនួន ១៩% ប្រៀបធៀប​ទៅនឹងឆ្នាំ២០១៦។ ចំនួនអតិថិជនក្នុងប្រព័ន្ធបានកើនឡើងចំនួនជាង ៥លាននាក់ ធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាជន​ពេញវ័យសរុបចំនួនប្រមាណ ១០លាននាក់ក្នុងប្រទេស។

លទ្ធផលនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្រ្ត ក្នុងការពង្រឹង​ប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេស ​ និងដើម្បីសម្រេច​ចក្ខុវិស័យ​ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេ នៅក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុងការផ្តល់ទិន្នន័យ សម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្ត។ នេះក៏ជាផ្នែកមួយដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធភាព​ និងការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសផងដែរ។

ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា បន្តយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងដំណើរការល្អរបស់ខ្លួនលើគុណភាព និងសុវត្តិភាពទិន្នន័យ ស្របតាមការរំពឹងទុករបស់ដៃគូ និងសមាជិកទាំងអស់។ យើងបន្តខិតខំពង្រីកលើការកែច្នៃសេវាកម្មដោយបន្តស្វែងរកអត្ថប្រយោជន៍ថ្មីបន្ថែម ក្នុងការពង្រឹងដំណោះស្រាយវិភាគទិន្នន័យដែលមានស្រាប់អោយកាន់តែល្អប្រសើរឡើង និង ណែនាំ​សេវា​ថ្មីៗអោយដំណើរការលើទីផ្សារ ក្នុងលក្ខណៈជាសេវាដំណោះស្រាយតម្លៃបន្ថែម។

នាឆ្នាំនេះ យើងឃើញមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមចំណែក​អភិវឌ្ឍសហគមន៍ ដែលធ្វើអោយកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនអោយកាន់តែប្រសើរឡើង។ ក្រៅពីការប្តេជ្ញាក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្ម យើងបានប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរួមចណែកសកម្មភាពសហគមន៍​តាមរយៈការគាំទ្រផ្នែកថវិកា ពេលវេលា និងកំលាំងកាយចិត្ត។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧ របៀបវីរៈទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ ស៊ីប៊ីស៊ី ផ្តោតលើចំនុចសំខាន់ៗចំនួនបួនរួមមាន៖ ការយល់ដឹងផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ និងចំណេះដឹងសម្រាប់ទីផ្សារ ការចុះជួយអប់រំ និងចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់និស្សិតតាមសាកលវិទ្យាល័យ ការចូលរួមជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍ក្រីក្រ និងតំបន់ដាច់ស្រយាល និងគារអនុវត្តការងារផ្សេងៗដែលចូលរួមចំណែកដល់សហគមន៍។

ខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រុមការងារប្រកប ដែលបានប្តេជ្ញាឆ្ពោះទៅរកគោលដៅអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។ យើងនឹងបន្តជំរុញដល់ភាពរីកចម្រើនរបស់បុគ្គលិកយើង ដោយជួយពួកគេអោយទទួលបានបទពិសោធ​ន៍ដ៏មានតម្លៃ និងបង្កើតឱកាសថ្មីៗសម្រាប់ពួកគេផងដែរ។ យើងជឿជាក់ថា បុគ្គលិកប្រកបដោយសមត្ថភាព ​នឹងនាំមកនូវផលិតភាពកាន់តែច្រើន ហើយបង្កើនគុណភាពប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពឡើង។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ យើងនឹងបន្ត​បង្កើនសមត្ថភាពតាមរយៈគំនិតផ្តួចផ្តើមសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតក្នុងការបង្កើតនូវដំណោះស្រាយអាជីវកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ទីផ្សារ ដែលរួមចំណែកដល់ភាពរីកចម្រើននៃអាជីវកម្មប្រកបដោយស្ថេរភាព និងជួយសមាជិករបស់យើងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់អោយកាន់តែប្រសើរឡើង។ ដូចគ្នាទៅនឹងឆ្នាំមុនៗផងដែរ យើងបានយកចិត្តទុកដាក់ជាចំបងលើ​គុណភាព និងសុវត្ថិភាព​ទិន្នន័យ ដោយយើងបានធ្វើការបណ្តាក់ទុនជាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តពង្រឹង​ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពទិន្ន័យ និងសមត្ថភាពរបស់យើង។ យើងសំឡឹងមើលមធ្យោបាយបន្ថែម ក្នុងការពង្រីកច្រកចែកចាយសេវារបស់យើងតាមរយៈភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ត ដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុងការត្រួតពិនិត្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ២០១៨ផងដែរ។

ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះ ដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ​ការណែនាំ និងអនុសាសន៍ដ៏មានតម្លៃ​របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់យើងខ្ញុំ។ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ​ ចំពោះសមាជិក និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង ​សម្រាប់​ការបន្តគាំទ្រក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះ។ ជាចុងក្រោយ​ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ និង កោតសរសើរដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកទាំងអស់​របស់ការិយាល័យឥណទាន​កម្ពុជា​ ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកសាងនូវភាពរីកចម្រើនក្នុងអាជីវកម្ម​យ៉ាងខ្លាំងនាពេលកន្លងមក។ ខ្ញុំមានមោទនភាព​ដែលអាចពឹងផ្អែកលើក្រុមការងារប្រកបដោយជំនាញនិងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ និងបានចូលរួមចំណែកឥតឈប់ឈរ ចំពោះភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនស្របតាមចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្មរបស់យើង។

 

លោក អឿ សុធារ័ត្ន

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ