ភាសា

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ទំព័រ ព័ត៌មានថ្មីៗ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្នែកមួយ នៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ក្នុងការ​ផ្តល់​នូវ​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ អំពីសកម្មភាពរបស់យើង និង​ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់អតិថិជន សមាជិក និង អ្នក​ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ សូមចុច​​លើ​អត្ថបទខាងក្រោម ដើម្បីអានព័ត៌មានៈ

កម្មវិធីសប្បុរសធម៌: “ការបរិច្ចាគសម្ភារៈសិ...

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, រាជធានីភ្នំពេញ (ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩) – ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ហៅកាត់ថា ស៊ីប៊ីស៊ី មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការជំរាបជូនទៅសាធារណៈជនថាស៊ីប៊ីស៊ី បានចូលរួមបរិច្ចាគសម្ភារៈសិក្សា សម្ភារៈអនាម័យ និងគ្រឿងបរិភោគមួយចំនួនទៀត ដល់សមាគមន៍ក្តីសង្ឃឹមរបស់ជនក្រ...

Read More

កម្មវិធីសប្បុរសធម៌: “Safe Water Safe Bott...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ – ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (CBC) បានធ្វើការ​ចែកជូន​ ដបទឹកចំនួន ៣០០  និងឧបករណ៍ជម្រុះទឹកស្អាតចំនួន ១ ទៅ​ដល់សាលាបឋមសិក្សាព្រែកប្រាក្រោម តាមរយៈគម្រោង “Safe Water Safe Bottle” ដែលបានបង្កើតឡើង​ដោយ “Global Peace Foundation...

Read More